Aktindsigt i doktorgradssager

Forskningsministeriets brev af 6. januar 1999 om offentlighedens adgang til indstillinger fra bedømmelsesudvalg i doktorgradssager

På baggrund af spørgsmål fra Folketingets Forskningsudvalg af 6. april 1998 og efter høring af institutionerne skal Forskningsministeriet vedrørende offentlighedens adgang til indstillinger fra bedømmelsesudvalg i doktorgradssager oplyse følgende:

Er en doktorafhandling antaget til forsvar, skal institutionen, såfremt der begæres aktindsigt, udlevere indstillingen fra bedømmelsesudvalget i henhold til offentlighedslovens § 4, stk. 1 (nu § 7, stk. 1).

I forbindelse med offentliggørelse af, hvor og hvornår forsvaret skal finde sted, og hvor afhandlingen kan fås, bør institutionen endvidere oplyse, at bedømmelsesudvalgets indstilling kan udleveres.

Er en doktorafhandling ikke antaget til forsvar, kan anmodninger om aktindsigt i bedømmelsesudvalgets indstilling, efter konkret vurdering i hver enkelt sag afslås, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (nu§ 33, nr. 5), medmindre forfatteren selv giver samtykke til, at anmodningen om aktindsigt skal imødekommes.

Opmærksomheden henledes på, at begæringer om aktindsigt ikke kan imødekommes/afslås, før vedkommende kollegiale organ har taget stilling til bedømmelsesudvalgets indstilling.