Henvendelser om aktindsigt

Her kan du finde information om fremgangsmåden for henvendelser om aktindsigt. 


Enhver har ret til at søge om adgang til dokumenter og oplysninger hos offentlige myndigheder, herunder Aarhus Universitet. Formålet med adgangen til aktindsigt er at skabe åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.

Da ’enhver’ efter offentlighedsloven kan søge om aktindsigt, er det hverken et krav, at man er dansk statsborger eller er part i den sag, som man søger aktindsigt i, ligesom man heller ikke er forpligtiget til at begrunde en ansøgning. Parter har dog en mere vidtgående ret til at modtage oplysninger, jf. forvaltningsloven.

En ansøgning om aktindsigt kan fx afgives telefonisk, ved personligt fremmøde eller via e-mail mv. En anmodning skal være så specifik som mulig og angive det tema, som sagen eller dokumenterne vedrører, da universitetet skal kunne identificere og afgrænse det ønskede materiale. Universitetet har en vejledningspligt og skal aktivt gå i dialog med den aktindsigtssøgende, såfremt der måtte være behov for en afgrænsning eller andet, for at en anmodning kan imødekommes.

Som udgangspunkt er man berettiget til alt materiale i den sag, man søger indsigt i. Visse sager, dokumenter eller oplysninger kan dog være undtaget fra aktindsigt grundet en række vægtige modhensyn til fx enkeltpersoners private og økonomiske forhold, samarbejdspartneres drifts- eller forretningsforhold, beskyttelse af forskeres foreløbige forskningsresultater og manuskripter, tavshedspligt mv. Dette medfører ikke, at hele anmodningen kan afvises, men at universitetet kun er forpligtet til at give aktindsigt i de sager, dokumenter og/eller oplysninger, som ikke er undtaget.

Guidelines og vejledninger i forhold til håndtering af aktindsigtsanmodninger:

Bemærk: Disse sider er kun tilgængelige, hvis du er til stede på Aarhus Universitet eller på VPN-forbindelse.

Kontaktpersoner ved aktindsigt på fakultetssekretariater og centre

Arts

Louise Buchhave

Juridisk specialkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

BSS

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Health

Louise Marie Blichfeldt

Jurist Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Natural Sciences

Charlotte Sand

Rådgiver Dekanat, Natural Sciences - Fakultetssekretariatet

Technical Sciences

Else Thordahl Meyer

Chefkonsulent Dekanat, Technical Sciences - Fakultetssekretariatet

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Anthony Le

Jurist, Specialkonsulent DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCE - Nationalt Center for Miljø & Energi

Gry Bagger

Chefkonsulent DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Randi Lill Husby Egebjerg

Chefkonsulent DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kontaktpersoner ved aktindsigt på vicedirektørområderne

AU Bygninger

Tine Horsholm

Jurist AU Bygninger - Campusudvikling, Stab og Økonomi

Martin Bolet

Jurist AU Bygninger - Campusudvikling, Stab og Økonomi

AU Forskning

Henriette Withen Hansen

Juridisk rådgiver, specialkonsulent AU Forskning - Technology Transfer Office

AU HR


AU Uddannelse

Mette Buhl

Teamkoordinator AU Uddannelse - Uddannelsesjura

Sondre Strømsheim Pauli

Jurist AU Uddannelse - Uddannelsesjura

Tina Trang Lam

Jurist AU Uddannelse - Uddannelsesjura

AU Økonomi - Indkøb

Tim Kristensen

Udbudskonsulent AU Økonomi - Indkøb

Maria Hansen

Udbudskonsulent AU Økonomi - Indkøb

AU Økonomi - Servicegruppen

Bente Wissing Brøndum

Teamleder AU Økonomi - Servicegruppen

Kontaktpersoner ved henvendelser om aktindsigt i Universitetsledelsens Stab

Steen Dahl Pedersen

Juridisk chef og souschef Universitetsledelsens Stab - Jura og Sekretariat

Christina Hou Avnsted

Jurist Universitetsledelsens Stab - Jura og Sekretariat

Tove Bæk Jensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura og Sekretariat

Hanne Rye Johansen

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura og Sekretariat