Forskningsdatakontoret

Forskningsdatakontoret yder støtte til håndtering af forskningsdata i bred forstand. Enheden er formelt etableret 15. oktober, hvor nuværende aktiviteter vedr. forskningsdata er samlet. Den nærmere definition og afgrænsning af opgaver i enheden er p.t. under afklaring. Nedenfor er en oversigt over nuværende opgaver, som indtil videre varetages af Forskningsdatakontoret under ledelse af Søren Broberg Nielsen.

Databeskyttelse

Databeskyttelsesenheden hjælper med spørgsmål vedr. fortegnelsen, henvendelser fra registrerede, brud på persondatasikkerheden, generelle databeskyttelsesretlige spørgsmål og kontakt med Datatilsynet, herunder anmodninger om tilladelse til videregivelse, der kræver tilladelse fra Datatilsynet. Enhedens ledelsesbestemte fokus på forskning vil blive videreført.

Kontakt:

Jurist, Sofie Maul Andersen

Jurist og fungerende DPO, Peter Severin de Fønss

URIS inkl. eksportkontrol

Udvalget om Retningslinjer for Internationalt Forsknings- og Innovationssamarbejde (URIS) vedtog en række retningslinjer i maj 2022. Forskningsdatakontoret understøtter nu implementeringen på AU.

URIS fokuserer i høj grad på sikkerheds- og risikohåndtering omkring forskningen. En delmængde omfatter også de formelle regler omkring kritisk eller kontrolleret forskning (eksportkontrol og dual use).

Kontakt:

Rådgiver, John Westensee vedr. kritisk forskning og eksportkontrol

Chefkonsulent, Jakob D. Sørensen vedr. URIS generelt.

Open Science

Enhedens team for Open Science arbejder for at fremme betingelserne for Open Science på AU. Teamet hjælper med at udbrede kendskabet til Open Science og understøtte med praktiske værktøjer, herunder implementeringen af ERDA/SIF.

Kontakt:

Projektleder, Birte Christensen-Dalsgaard

Specialkonsulent, Sara Marie Westh

DeiC front office i forhold til HPC

Via DeiC (Danish e-infrastructure Consortium) front office kan forskere på AU få adgang til ekstra regnekræfter på supercomputer via lokale, nationale og internationale HPC-ressourcer. Afhængig af den specifikke ressource skal man sende en ansøgning – i nogle tilfælde er det kun muligt, når der er kald.

Kontakt:

Specialkonsulent, Sara Marie Westh

Særlige funktioner

Authorized Official

En lang række dokumenter ifm. amerikanske bevillinger kan kun underskrives af AU’s ”Authorized Official”. Det kan fx være  samarbejdsprojekter finansieret af amerikanske, føderale bevillingsgivere såsom National Institutes of Health (NIH) og Department of Defence (DoD).

Kontakt:

Fungerende ”Authorized Official”, John Westensee

Databeskyttelsesrådgiver/DPO

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal AU have udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Det forventes, at opgaven fra januar 2024 varetages af en ekstern DPO.

Indtil da varetager Peter Severin de Fønss funktionen som DPO.

Kontakt:

Fungerende DPO, Peter Severin de Fønss


Medarbejdere i forskningsdatakontoret

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Aagaard, Kaare Open Science Koordinator kaag@au.dk +4520735238 3210, 05.091
Andersen, Sofie Maul Fuldmægtig, cand.jur. soan@au.dk +4530183121 3210, 05.093
Brøcker, Victor AC-fuldmægtig vbr@au.dk +4520623298 3210, 05.093
Christensen-Dalsgaard, Birte Projektleder bcd@au.dk +4525566629 3210, 05.091
de Fønss, Peter Severin Specialkonsulent peter.de.fonss@au.dk +4540502099 3210, 05.093
Hartanto, Brigita Janice Studentermedhjælper jhar@au.dk 3210
Nielsen, Søren Broberg Funktionschef soren.broberg@au.dk +4587153198 3210, 05.167
Westensee, John Rådgiver jwe@au.dk +4551371183 3210, 05.091
Westh, Sara Marie Specialkonsulent samawe@au.dk 3210, 05.091