Løn

Afdelingens opgaver

Løn beskæftiger sig med:

 • Vejledning, rådgivning og hjælp til beregning og udbetaling af samtlige lønninger ved Aarhus Universitet, samt lønbogføring og afstemning af alle lønrelaterede konti
 • Vejledning og formidling om nye regler og brug af lønsystemet, samt vejledning af institutter i processen vedr. forskerbeskatning og efterfølgende ansøgning til SKAT 
 • Udvikling, vedligeholdelse og opfølgning ift. AU-systemer med tilknytning til løn.

Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning

Læs mere om Løn på AU's HR-sektion.


Team Arts og Administration:

Fælles postkasse: lonAA.hr@au.dk


Team Health og School of Business and Social Sciences:

Fælles postkasse: lonBSS.HEALTH.hr@au.dk


Team NAT-TECH:

Fælles postkasse: lonNT.hr@au.dk


Studentermedhjælper:

Isabella Heinrich

Studentermedhjælper

Er du månedslønnet?

Kontakt din lokale HR-afdeling


Tjenestemand, timelønnet eller Ph.D. ansat?

Kontakt AU HR, Løn & HR-ITFIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed


Team Arts og Administration:

Fælles postkasse: lonAA.hr@au.dk

 • Jytte Jørgensen. Mail: jyj@au.dk, Tlf.: 2061 9133
 • Susanne Winther Lauritsen. Mail: suw@au.dk, Tlf.: 8715 2295
 • Gitte Møbjerg Hansen. Mail: gmh@au.dk, Tlf.: 8715 3247

Team Health og School of Business and Social Sciences:

Fælles postkasse: lonBSS.HEALTH.hr@au.dk

 • Anita Rasmussen. Mail: ar@au.dk, Tlf.: 8715 2298
 • Lena Faurholt. Mail: lf@au.dk, Tlf.: 8715 2296
 • Sofie Meyer Lund. E-Mail: sofie.lund@au.dk, Phone: 8715 2167

Team NAT-TECH:

Fælles postkasse: lonNT.hr@au.dk

 • Martin Alsbo Pedersen. Mail: map@au.dk, Tlf.: 8715 2294
 • Jannick Stenner Stubtoft. Mail: stub@au.dk, Tlf: 8715 9726
 • Tina Dreier. Mail: tina.dreier@au.dk, Tlf: 8716 8825
 • Hanne Dalsgaard Nielsen. Mail: hada@au.dk, Tlf.: 8715 9725

Løns studentermedhjælper er:

 • Isabella Heinrich. Mail: ishe@au.dk, Tlf: 4189 3223

Lønchef: 

 • Tim Strandgaard Laursen. Mail: tsl@au.dk, Tlf: 8715 2291