Personalejura

Afdelingens opgaver

Personalejura har til opgave at fortolke og implementere lovgivningen på personaleområdet, samt udarbejde fælles retningslinjer på AU. Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs mere om personaleadministrative retningslinjer m.m. på AU's HR-sektion.

Juristteam

 • Personalejuridisk rådgivning af HR på de administrative centre
 • Udarbejdelse af notater og vejledninger indenfor personalejuridiske emner
 • Forhandlinger af tværgående lokalaftaler med de faglige organisationer
 • Personalejuridiske opgaver for universitetsledelsen
 • Myndighedskontakt i forbindelse med høringer
 • AU valgsekretariat

Medarbejdere i juristteamet

Alev Gencay Abde

Personalejuridisk konsulent

Jens Kristian Brun Birthin

Personalejuridisk konsulent

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk

Personalejuridisk konsulent

Maria Porsgaard

Personalejuridisk konsulent

HR Partnerteam

 • Rådgivning og sparring om rekruttering og ansættelser m.v.
 • Forberedelse og understøttelse af lønforhandlinger
 • Rådgivning og sparring om MUS, APV, sygefraværssamtaler, seniorsamtaler m.v.
 • Håndtering af personalesager, herunder advarsler og afskedigelser
 • Tværgående projektarbejde i HR-organisationen

Medarbejdere i HR Partnerteam for Fællesadministrationen


Kontaktperson for:

AU Uddannelse
AU HR
AU IT
Centre for Educational Development
SDC


Kontaktperson for:

AU Uddannelse
AU HR
AU IT
Centre for Educational Development
SDC

Kontaktperson for:

AU Økonomi
AU Bygninger
AU Forskning
Universitetsledelsens Stab
Erhverv og Innovation
Aarhus Institute of Advanced Studies


Kontaktperson for:

AU Økonomi
AU Bygninger
AU Forskning
Universitetsledelsens Stab
Erhverv og Innovation
Aarhus Institute of Advanced Studies


FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed