Personalejura

Afdelingens opgaver

Personalejura har til opgave at fortolke og implementere lovgivningen på personaleområdet, samt udarbejde fælles retningslinjer på AU. Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs mere om personaleadministrative retningslinjer m.m. på AU's HR-sektion.


Sekretær: Camilla Elona Eriksen, ce@au.dk 

Juristteam

 • Personalejuridisk rådgivning af HR på de administrative centre
 • Udarbejdelse af notater og vejledninger indenfor personalejuridiske emner
 • Forhandlinger af tværgående lokalaftaler med de faglige organisationer
 • Personalejuridiske opgaver for universitetsledelsen
 • Myndighedskontakt i forbindelse med høringer
 • AU valgsekretariat

Medarbejdere i juristteamet

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Abde, Alev Gencay Personalejuridisk konsulent aga@au.dk +4551446740 5220, 122
Birthin, Jens Kristian Brun Personalejuridisk konsulent jkb@au.dk +4529458238 5220, 119
Degn, Lone Personalejuridisk konsulent lde@au.dk +4520278520 5220, 124
Oostwouder, Jenny Personalejuridisk konsulent joo@au.dk +4529136022 5220, 121

HR Partnerteam

 • Rådgivning og sparring om rekruttering og ansættelser m.v.
 • Forberedelse og understøttelse af lønforhandlinger
 • Rådgivning og sparring om MUS, APV, sygefraværssamtaler, seniorsamtaler m.v.
 • Håndtering af personalesager, herunder advarsler og afskedigelser
 • Tværgående projektarbejde i HR-organisationen

Medarbejdere i HR Partnerteam for Fællesadministrationen

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Aabling, Kristina HR-Partner kraa@au.dk +4593521756 5220, 123
Billings, Ulla Rasmussen HR-Supporter ubi@au.dk +4529454108 5220, 116
Kaiser, Hanne HR-Partner haka@au.dk +4520848903 5220, 116
Smesnjak, Dorotea HR-Supporter ds@au.dk +4529799329 5220, 123

Chef for Personalejura


FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed