HR Data og Digitalisering

Afdelingens opgaver

HR Data og Digitalisering beskæftiger sig med:

  • Udarbejdelse af personalerelaterede statistikker og ledelsesrapportering
  • Systemejerskab og brugersupport på systemerne Medarbejderstamkortet, AUHRA, Emply Hire, samt Workzone
  • Rådgivning om ferie- og fraværsregistrering, samt journaliseringskrav og –metode
  • Fælles journalarkiver på AU, samt myndighedskontakt, f.eks. Rigsarkivet

Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs om HR Data og Digitalisering's services.

Medarbejdere i HR Data og Digitalisering

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andersen, Kristian Hvid Studentermedhjælper khandersen@au.dk
Axelsen, Sofie Nygaard HR-Supporter sna@au.dk +4593522266 5221
Brink, Rolf Udviklingskonsulent ro.brink@au.dk +4593508706 5221, 112
Bæhrenz, Carsten Chef for HR Data og Digitalisering cba@au.dk +4540879369 5221, 121
Clausen, Ana Maria Sønderskov Supportansvarlig og Systemforvalter amsc@au.dk +4593521871 5221
Frid, Thomas Damgaard Systemforvalter, HR-supporter tdf@au.dk +4587153337 5221, 113
Henriksen, Lena Udviklingskonsulent lhe@au.dk +4520333833 5221, 113
Jensen, Jacob Søndergaard Udviklingskonsulent jacobsj@au.dk +4587153542 5221, 122
Jørgensen, Troels Møller Udviklingskonsulent tmj@au.dk +4540180273 5221, 114
Kaastrup-Hansen, Amalie Studentermedhjælper amkh@au.dk
Larsen, Sara Fog Product Owner sarafog@au.dk
Mejer, Tine Anette Ingmann Projektleder tineanette@au.dk 5221, 115
Mortensen, Max Veller Datakonsulent maxveller@au.dk +4529652105
Mower, Gitte Bramsen Systemforvalter gbm@au.dk +4593521635 5221, 112
Møller, Lasse Damgaard It-projektleder lasse.damgaard@au.dk +4593508656 5221, 117
Noe, Henriette Systemkonsulent noe@au.dk +4528518614 1443, 323
Steffen, Karina Udviklingskonsulent kast@au.dk +4541317734 5221, 120
Steffensen, Helle Stolzenbach Projektleder hss@au.dk +4521337911 5221, 114
Thuesen, Merete Voldstedlund Systemforvalter mvt@au.dk +4587151236 5221, 120
Vestergaard Kristensen, Eva Udviklingskonsulent ev@au.dk +4587153352 5221, 117