• Betaling for brug af auditorier

Auditorierne på AU betragtes som et fælles gode

Vedligeholdelse og servicering af AV-udstyret i disse er derfor et fælles anliggende. Dette arbejde varetages i samarbejde mellem AU IT og AU Økonomi og Bygninger.

Planlægningen og bookingen af auditorierne er i praksis fordelt mellem fakulteterne. For at se en samlet oversigt over auditorierne klik på knappen til højre.

Bygningsservice varetager den daglige drift af auditorierne f.eks. rengøring, betjent-funktioner osv.

Økonomimodel for auditorier

Fra januar 2017 er det besluttet, at fakulteterne hver især bærer bygningsomkostningerne for de auditorier, som de står for planlægning og booking af. Bygningsomkostninger er f.eks. husleje, ejendomsskatter, forsyninger, osv.

Med den nye økonomimodel kan det fakultet, der bærer bygningsomkostningerne for et auditorie, vælge at opkræve intern betaling for andre fakulteters brug af et auditorium. Fakulteternes økonomiafdelinger foretager de indbyrdes afregninger. Den aktuelle fælles sats herfor er 1.000 kr. pr. time. Eventuelle spørgsmål hertil rettes til økonomiafdelingen i fakultetets administrationscenter.

For visse auditorier er der indgået konkrete samarbejdsaftaler mellem fakulteter om råderet osv. Der ændres ikke på disse aftaler som følge af den nye økonomimodel.

Særligt for Søauditorierne

Til forskel fra de øvrige auditorier på AU, fordeles bygningsomkostningerne for Søauditorierne mellem fakulteterne og administration efter forbrugsandele. Denne andel opgøres på baggrund af det antal timer, der er forbrugt (dvs. registreret ved booking) i Søauditorierne. Da omkostningen ikke påvirkes direkte af forbruget kan man generelt sige, at jo mere Sø-auditorierne bruges, jo lavere bliver omkostningen pr. time.

Forbruget gøres op på baggrund af registrerede data fra BSS Studieplan ved booking.

Bemærk, at ønsker om særlig forberedelsestid, tjek af udstyr mv. i auditorier, der kræver at lokalet reserveres i et forudgående tidsrum vil tælle med i det samlede forbrug af auditorietid, og indgår således i grundlaget for den interne omkostningsfordeling.

AU Bygninger fordeler ud fra de registrerede data i BSS Studieplan bygningsomkostningerne for Søauditorierne til fakulteterne ifm. årsafslutningen. Det er op til hvert enkelt fakultet om man vil sende omkostningen videre til et institut eller et projekt.

Ønsker man at lave en særskilt afregning af et arrangement i Søauditorierne, kan dette aftales med den økonomiafdeling man hører under på enten fakultetet eller i fællesadministrationen.

Data for såvel forbrugsandele som bygningsomkostninger er tilgængelige via fakulteternes økonomiafdelinger.

Bygningsomkostningerne for booking af Søauditorierne gøres endeligt op i forbindelse med årsafslutningen.

For booking af Søauditorierne kontakt BSS Studieplan via mail: studieplan.bss@au.dk.

Øvrige praktiske retningslinier for brug af Søauditorierne.

Kontakt AU Bygningers Bygningsøkonomiteam (Mads Toftelund Jensen - mads.toftelund@au.dk), hvis du har generelle spørgsmål om ordningen.