Opgaver
 

Askebæger (udendørs)

Askebægere der ikke er påmonteret bygningerne tømmes af gartnerne.
Øvrige askebærer tømmes af Bygningsservice.

Bænk og inventar

Bænke, affaldsstativer og andet inventar indkøbes af Gartnerafdelingen. Affaldsstativer efterses dagligt og tømmes efter behov. Det er hensigten, at alt inventar fremstår velholdt og renholdt og derved inviterer til at blive brugt.

Cykel

Cykler må parkeres i de afmærkede områder for cykelparkering. Cykler der parkeres uden for disse områder vil være til gene i forbindelse med græsklipning, snerydning, fejning og passage generelt. 1-2 gange årligt vil cykelparkeringsområderne gennemgås med henblik på bortskaffelse af efterladte cykler.

Cykler må kun fastlåses til cykelstativer - cykler fastgjort til andet, vil blive fjernet.

Graffiti 

Bygningerne gennemgås for graffiti efter et fast interval. Bliver man opmærksom på graffiti, der ikke er fjernet inden for en uge, sendes en mail til gartner@au.dk med en præcis beskrivelse af, hvor graffiti er observeret.       

Græs og beplantning

Gartnerafdelingen vedligeholder Universitetsparken og grønne områder. Arbejdet omfatter pleje og vedligehold af græsarealer, beplantninger, blomsterbede samt hække og hegn. Områderne gennemgås løbende for affald.

Hærværk

Hærværk mod parkinventar, træer, buske m.m. stilles med et erstatningskrav.

Plakat og flyer 

Kun efter aftale med Gartnerafdelingen. Flyers på cykler frabedes.   

Sne
Se Vinterhalvåret

Sti

Stierne består af forskellige belægninger som asfalt og klinker. Stierne bliver fejet og vedligeholdes med ukrudtsbrænding efter behov.

Alle søer i AU’s parkområder vedligeholdes af Gartnerafdelingen. Det er ikke tilladt at opholde sig eller færdes på søerne uden tilladelse fra Gartnerafdelingen.

Trampesti

Vi henviser til, at man kun går på anlagte stier og veje for at undgå trampestier.