Vinteropgaver

Gartnerafdelingen har ansvaret for glatførebekæmpelse samt snerydning i vinterhalvåret

 Glatførebekæmpelse

  • Frosne og glatte veje glatførebekæmpes
  • Trafikerede og centrale trapper og stier glatførebekæmpes (øvrige stier og trapper glatførebekæmpes ikke)
  • Saltning ved bygningsindgange fortages af det lokale Bygningsservice 
  • Der glatførebekæmpes vha. salt 

Vi bestræber os på, at alle vigtige og trafikerede adgangsveje er saltet inden kl. 8.00 på hverdage. 

Trods ovenstående foranstaltninger kan der stadig være glat.  

Snerydning

Vi bestræber os på, at vigtige og trafikerede adgangsveje, stier og pladser er sneryddet, så de er fremkommelige senest kl. 8.00 på hverdage. 

Større parkeringsarealer totalsneryddes først efter, at adgangsveje m.v. er sneryddet.  

Midlertidige P-pladser (fx grusparkering) sneryddes normalt ikke.  

Trods ovenstående foranstaltninger kan der stadig være glat.