Gartnerafdelingen 

Gartnerafdelingen har ansvaret for i Campus Aarhus:
 

 • vedligehold og pasning af grønne arealer
 • beskæring af beplantning
 • fejning og glatførebekæmpelse af fortove, stier og veje
 • opstilling af cykelstativer
   


Adresser hvor den lokale bygningsdrift varetager gartneropgaven:

 • Fuglsangs Allé
 • Dalgas Avenue 
 • Foulum
 • Roskilde
 • Emdrup
 • Herning