Du kan påvirke Horizon Europe

Du kan påvirke arbejdsprogrammerne inden for ”Global Challenges and European Industrial Competitiveness” søjlen. Bidrag med indspil til de kommende 2-3 årige arbejdsprogrammer og få indflydelse.

AU bidrager til formulering af de danske prioriteringer, som udarbejdes i nationale referencegrupper nedsat under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.  De danske prioriteringer indgår i de forhandlinger, som foregår i kommissionens programkomiteer i forbindelse med udvikling af de 2-3 årige arbejdsprogrammer. Læs AU's seneste positionspapir her.

Læs mere om referencegrupper og programkomiteer samt få et overblik over repræsentanterne i disse grupper her.

I drop down menuen finder du AUs repræsentanter i de nationale referencegrupper, og i kommissionens programkomiteer.

Er du medarbejder ved AU har du mulighed for at modtage tidlige udkast til kommende arbejdsprogrammer og mulighed for at bidrage med forslag til programmernes indhold. Kontakt en af medarbejderne i Forskningsstøtteenhedens strategiteam for yderligere information om dette.

Health

AU Kontaktpersoner:

Karen Matthisson, Forskningsstøtteenheden

Repræsentanter fra AU i den nationale referencegruppe:

Vivi Schlünssen, Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

 Marie Louise Tørring , Forskningsprogramleder, IKS

Per Brøndsted Höllsberg, Prodekan for forskning, Health

Lars Dyrskjøt Andersen Task Force for Cancer Missionen 

Leif Østergaard, Klinisk Medicin - indstillet af DFF

Repræsentant i EU Kommissionens programkomité:

Kaj Sparle Christensen 

Culture, Creativity and Inclusive Society

AU Kontaktpersoner:

Knud Warming, Forskningsstøtteenheden


Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

DK har ikke etableret en national referencegruppe inden for dette område 


Repræsentant i EU Kommissionens programkomité:

Niels Mejlgaaard, BSS dekanat

Se alle repræsentanterne i referencegruppen og programkomiteen her

Civil Security for Society

AU Kontaktpersoner:

Svend Binnerup, , Forskningsstøtteenheden 


Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

DK har ikke etableret en national referencegruppe inden for dette område 


Repræsentant i EU Kommissionens programkomité:

AU har  ingen repræsentant på dette område.

Digital, Industry and Space

AU Kontaktpersoner:

Knud Warming, Forskningsstøtteenheden


Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Panagiotis Karras, Institut for Datalogi

Peter Gorm Larsen, Institut for Elektro- og Computerteknologi  

Cathrine Hasse, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og UddannelseMartin Møller – Indstillet af Alexandra Instituttet

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

Peter Gorm Larsen, Institut for Elektro- og Computerteknologi. 

Climate, Energy and Mobility

AU Kontaktpersoner:

Svend Binnerup, Forskningsstøtteenheden

Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience/Arctic Research Centre/iClimate

Marianne Zandersen, Institut for Miljøvidenskab/iClimate/WATEC

Repræsentant i EU Kommissionens programkomité:

Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience/Arctic Research Centre/iClimate

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

AU Kontaktpersoner:

Svend Binnerup, Forskningsstøtteenheden

Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Peter Grønkjær, Institut for Biologi/Arctic Research Centre

Niels Halberg, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Hans Sanderson, Institut for Miljøvidenskab

Anders Barfod, Institut for Biologi - indstillet af IPBES Danmark

Tenna Riis, Institut for Biologi - indstillet af DFF


Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

Hans Sanderson, Institut for Miljøvidenskab.