Anbefaling

Medarbejdere har ikke krav på, at arbejdsgivere udarbejder en ”anbefaling” eller ”udtalelse”. Den enkelte leder beslutter, om en sådan udarbejdes på begæring af medarbejderen.

Hvis medarbejderen er afskediget, skal universitetet oplyse om årsagen til afskedigelsen, såfremt medarbejderen beder om dette, hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven direkte eller i henhold til kollektiv overenskomst, jf. funktionærlovens § 2.stk.7.