Ledighedsdage (G-dage)

Ved afskedigelse, herunder ophør af tidsbegrænset ansættelse, som fører til ledighed, skal universitetet betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag til medarbejdere, som på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse.

Universitetets forpligtigelse til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. G-dag indtræder, hvis et A-kassemedlem inden for de sidste 4 uger sammenlagt har været beskæftiget ved universitetet svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger, dvs. 74 timer. Denne periode forlænges bagud, hvis der i perioden forekommer fravær for eksempel på grund af sygdom, ferie, søgnehelligdage m.v.

Et medlems G-dage er de 2 første ordinære ledighedsdage, efter at medlemmet er fratrådt, hvis medlemmet har været i fuld beskæftigelse på dagen før fratrædelsen. Ved deltidsbeskæftigelse er fratrædelsesdagen 1. ledighedsdag.

Hvis medlemmet på 1. og 2. ledighedsdag er ledigt i 4 timer og derunder pr. dag udgør dagpengegodtgørelsen halvdelen af beløbet pr. dag.

En arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. G-dag bortfalder i en række tilfælde, f.eks. når:

  • medarbejderen påbegynder beskæftigelse den efterfølgende arbejdsdag,
  • medarbejderen afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret,
  • arbejdsophøret sker på medarbejderens initiativ,
  • afskedigelsen væsentligst kan tilregnes den afskedigede,
  • medarbejderen modtager sygedagpenge,
  • medarbejderen inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver.