Fravær uden løn ved force majeure i tilfælde af sygdom eller ulykke i familie

En ansat har ret til fravær uden løn som følge af force majeure, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig.

Retten følger både af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager og af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.