Frihed med løn til læge- og tandlægebesøg

Gælder for alle medarbejdere og ledere på Aarhus Universitet.

Medarbejdernes læge og tandlægebesøg bør som udgangspunkt søges tilrettelagt uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt aftales det med nærmeste leder, at man får fri med løn, idet det forudsættes, at fraværet finder sted i arbejdstiden med mindst mulig gene for arbejdets udførelse.


Der gives ikke frihed med løn til læge- og tandlægebesøg, hvor man er ledsager f. eks. til børns eller andre familiemedlemmers læge- og tandlægebesøg.