Fravær med løn til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Gælder for alle ansatte på Aarhus Universitet, der er omfattet af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tjenestemænd og  tjenestemandslignende ansatte og centralorganisationerne for overenskomstansatte:

  • Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S)
  • CO10, Centralorganisationen af 2010 (CO10)
  • Akademikernes Centralorganisation ( AC)
  • Lærernes Centralorganisation (LC)

Hvis en ansat på Aarhus Universitet, der er omfattet af aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager, får bevilget plejevederlag efter lov om social service i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har den ansatte i samme periode ret til hel eller delvis fravær med løn.

Arbejdsgiveren er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.

Hvis man ikke er omfattet af cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager har man ret til fravær uden løn efter lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, hvis man modtager plejevederlag efter lov om social service i forbindelse med pasning af nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem. Det gælder f.eks. ansatte efter overenskomst for journalister i staten.