Frihed med løn til lægehenvist behandling i sundhedssystemet

Medarbejdernes egen lægeordinerede behandling hos f.eks. speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter, bør som udgangspunkt søges tilrettelagt uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt aftales det med nærmeste leder, at man får fri med løn, idet det forudsættes, at fraværet finder sted i arbejdstiden med mindst mulig gene for arbejdets udførelse.