Fridage med løn

Ud over de almindelige danske helligdage er følgende dage fridage med løn på Aarhus Universitet:

 • Juleaftensdag den 24. december
 • Nytårsaftensdag den 31. december
 • Grundlovsdag den 5. juni

De tre nævnte feriedage er ikke overenskomstbestemte fridage, men på Aarhus Universitet har vi besluttet, at alle medarbejdere kan holde fri med løn de pågældende tre dage, og at universitetet er lukket. Dog må enheder, hvor der er behov for aktiviteter, f.eks. pasning af mennesker, dyr, forsøg og teknik, holde åbent, og det nødvendige antal medarbejdere være på arbejde. Medarbejdere, der er på vagt disse dage, får kompensation i form af frihed på andre dage efter gældende arbejdstidsregler.


1. maj kan medarbejdere på AU, efter aftale med nærmeste leder, holde fri med løn, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.


Oversigt over almindelige danske helligdage:

 • Nytårsdag (1. januar)
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Kr. Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • Juledag (25. december)
 • 2. juledag (26. december)