For medarbejdere

mitHR er AU’s nye fælles digitale løsning til information om personaleforhold og administration af personalerelaterede opgaver. Her på siden finder du information og vejledning om, hvordan du som medarbejder kan bruge mitHR.

OBS: Denne side opdateres løbende.

Introduktion til mitHR

Med mitHR får du én indgang, som giver dig overblik over dine oplysninger om bl.a.:

  • Dit ansættelsesforhold
  • Ferie- og fravær (ferie, sygdom, barsel, orlov m.v.)
  • Referenceforhold (se, hvem din(e) leder(e) er)
  • Organisatorisk tilhørsforhold og adressebog

I løbet af 2023 kommer flere funktioner til, bl.a. MUS, TR-oversigt, løn m.v.

Hvis du har adgang til selvbetjening, kan du også selv anmode om ferie og registrere fraværsdage i mitHR.

På det enkelte fakultet er det besluttet, hvornår man vil ibrugtage selvbetjeningsmulighederne i mitHR. Er du i tvivl om hvad der gælder for dig. skal du orientere dig hos din lokale ledelse.

Nedenfor har du en introduktion til forsiden med en forklaring til de forskellige funktioner og handlinger, du kan foretage i mitHR. Der arbejdes løbende på at forbedre brugerfladen, herunder vejledende overskrifter. Foreløbig kan du få hjælp i denne oversigt.

Vejledninger til dig som medarbejder

Her kan du finde vejledninger til, hvordan du kan bruge mitHR til at finde oplysning om dit ansættelsesforhold, ledertilknytning mv.

Vejledninger til ferie og fravær


Selvbetjening af ferie og fravær

Kun relevant for de områder, som benytter sig af selvbetjening på ferie og fravær. Er du i tvivl om du er omfattet af selvbetjening, skal du gerne kontakte din nærmeste leder eller sekretær. Hvis du ikke skal benytte dig af selvbetjening skal du fortsat melde ferie og fravær ind til din leder/fraværsadministrator som registrerer på vegne af dig.


Vejledninger til selvbetjening

Med selvbetjeningsløsningen i mitHR kan du selv anmode om ferie, eller andet fravær jf. nedenstående oversigt og registrere sygdom. Når du anmoder om ferie, eller andet fravær sendes det til godkendelse ved din leder. Du får herefter besked om din anmodning er godkendt, eller afvist.


Ansvar for registrering af de forskellige fraværstyper ifm selvbetjening

Medarbejder (selvbetjening) Sekretær og Leder (på vegne af medarbejder) HR (på vegne af medarbejder)
Ferie med løn (hvis månedslønnet) Adgang til samme fraværstyper som medarbejder Adgang til alle fraværstyper
Ferie uden løn Tjenestefrihed med løn (særlige private anledninger/orlov m. løn)  Alle fraværstyper vedr. barsel/adoption 
Sygdom  Tjenestefrihed uden løn (op til 1 mdr.)  Delvis barsel med løn  
Barn 1. sygedag Graviditetsbetinget sygdom deltid  Delvis barsel uden løn
Barn 2. sygedag  Graviditetsbetinget sygdom fuldtid  Sorgorlov med løn (26 uger) 
Særlige feriedage (hvis relevant)  Delvis sygdom  Plejeorlov 
Omsorgsdage (hvis relevant)  Arbejdsulykke  Pasning af alvorligt syge børn u. 18 år m. løn  
AU Seniordage (hvis relevant)  Orlov uden løn 
OK Seniordage uden løn (hvis relevant)  Hospitalsindlæggelse med børn u. 14 år m. løn 
§56 Sygdom (hvis relevant)  Tjenestefrihed uden løn (omsorgsdagsorlov) 
Ferie med løn (elever)  Udstrakt orlov uden løn og uden pension 

MUS i mitHR 2023/2024

Som medarbejder kan du nu se, hvem der er registreret som din MUS-ansvarlige i mitHR. Din MUS-ansvarlig vil i reglen være din nærmeste leder. Hvis du skal holde MUS med en anden end din nærmeste leder, vil dette blive ændret forud for MUS-året, der i år starter d. 1. oktober 2023. 

Bruger din enhed et andet MUS-system end mitHR, bør du tale med din nærmeste leder om, hvordan du skal holde MUS næste år. 

I løbet af efteråret vil der komme detaljerede vejledninger til MUS i mitHR.

Du kan også læse mere om MUS på AU her.

FAQ

Adgang til mitHR

Jeg har problemer med at logge på mitHR – Hvad gør jeg? Hvis du ikke kan logge på, skal du kontakte din lokale HR-medarbejder/sekretær.

Medarbejder i mitHR

Hvem andre end mig kan se data om mine personaleforhold? Du er logget ind med dit personlige AUid, og det er kun dig, din leder og HR, der kan se dine personlige oplysninger. De informationer, der ligger under Offentlige oplysninger være tilgængelige for dine kolleger
Hvilke opgaver forventer man, at jeg selv varetager i mitHR?

Det vil være forskelligt alt efter, hvor på universitetet du er ansat. 

mitHR indeholder selvbetjening på følgende: 

  • Ferie og fravær - du registrerer selv fravær og anmoder om ferie via mitHR. 
  • MUS - Du kan forberede din MUS og udfylde dit Aftaleskema i mitHR.
  • Lønforhandling - Du kan udfylde et Lønforhandlingsskema i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. 

Hvis du er i tvivl om hvilke af ovenstående der bruges i dit område, tag da kontakt til din nærmeste leder eller sekretær. 

Ferie og fravær

Hvordan ved jeg om jeg er omfattet af selvbetjening på ferie og fravær? Kontakt din nærmeste leder eller sekretær for at høre om du er omfattet af selvbetjening. 
Hvad gør man, hvis man er syg og ikke har AU-udstyr derhjemme?

Da adgangen til mitH kræver to-trins godkendelse, anbefaler vi at registrere fravær fra en arbejds-PC, eller - telefon.

Hvis du ikke har AU-udstyr derhjemme skal du melde dig syg til din sekretær og, eller din leder, som så vil sørge for registreringen på dine vegne.

Hvad sker der med ferie- og fraværsoversigten på mit.au.dk? Ferie- og fraværsoversigten på mit.au.dk udgår og erstattes af løsningen i mitHR, så flest mulige informationer relateret til dine personaleforhold vil være samlet ét sted.

Kan man tilgå mitHR på engelsk?

Ja - Systemet følger de grundindstillinger man er sat op med i resterende AU-systemer.

Ellers kan man ændre sprog på mitHR direkte i systemet under "Sæt præferencer" som tilgås via medarbejderinitialer/billede oppe i øverste højre hjørne på forsiden.

Kan jeg få vejledningerne på engelsk?

Ja/Nej - Alle beskrivelser i vejledningerne oversættes til engelsk, hvis man vælger engelsk oppe i sprog-ikonet i vejledningen. Skærmbillederne forbliver på dansk.

Til dig, der registrerer i ProjektTid

Se vejledninger, FAQ og meget mere om ProjektTid

Du logger ind med dit AU-ID. Er du tvivl om, hvordan du logger ind? Se vejledningen Adgang til mitHR

Har du brug for hjælp?

  • Hvis du ikke finder den hjælp, du har brug for her på siden, kan du kontakte din lokale sekretær eller nærmeste leder.