For medarbejdere

mitHR er AU’s nye fælles digitale løsning til information om personaleforhold og administration af personalerelaterede opgaver. Her på siden finder du information og vejledning om, hvordan du som medarbejder kan bruge mitHR.

OBS: Denne side opdateres løbende.

Introduktion til mitHR

Med mitHR får du én indgang, som giver dig overblik over dine oplysninger om bl.a.:

  • Dit ansættelsesforhold
  • Ferie- og fravær (ferie, sygdom, barsel, orlov m.v.)
  • Referenceforhold (se, hvem din(e) leder(e) er)
  • Organisatorisk tilhørsforhold og adressebog

I løbet af 2023 kommer flere funktioner til, bl.a. MUS, TR-oversigt, løn m.v.

Hvis du har adgang til selvbetjening, kan du også selv anmode om ferie og registrere fraværsdage i mitHR.

På det enkelte fakultet er det besluttet, hvornår man vil ibrugtage selvbetjeningsmulighederne i mitHR. Er du i tvivl om hvad der gælder for dig. skal du orientere dig hos din lokale ledelse.

Nedenfor har du en introduktion til forsiden med en forklaring til de forskellige funktioner og handlinger, du kan foretage i mitHR. Der arbejdes løbende på at forbedre brugerfladen, herunder vejledende overskrifter. Foreløbig kan du få hjælp i denne oversigt.

Vejledninger til dig som medarbejder

Her kan du finde vejledninger til, hvordan du kan bruge mitHR til at finde oplysning om dit ansættelsesforhold, ledertilknytning mv.
 

Sådan ser du dit ansættelsesforhold

Sådan ser du hvem din leder er

Sådan bruger du Adressebogen og Organisationsdiagrammet

Vejledninger til ferie og fravær

 

Selvbetjening af ferie og fravær

Kun relevant for de områder, som benytter sig af selvbetjening på ferie og fravær. Er du i tvivl om du er omfattet af selvbetjening, skal du gerne kontakte din nærmeste leder eller sekretær. Hvis du ikke skal benytte dig af selvbetjening skal du fortsat melde ferie og fravær ind til din leder/fraværsadministrator som registrerer på vegne af dig.

Vejledninger til selvbetjening

Med selvbetjeningsløsningen i mitHR kan du selv anmode om ferie, eller andet fravær jf. nedenstående oversigt og registrere sygdom. Når du anmoder om ferie, eller andet fravær sendes det til godkendelse ved din leder. Du får herefter besked om din anmodning er godkendt, eller afvist.

Ansvar for registrering af de forskellige fraværstyper ifm selvbetjening

Vejledninger til håndtering af MUS i mitHR

FAQ

Jeg har problemer med at logge på mitHR – Hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan logge på, skal du kontakte din lokale HR-medarbejder/sekretær.

Hvem andre end mig kan se data om mine personaleforhold?

Du er logget ind med dit personlige AUid, og det er kun dig, din leder og HR, der kan se dine personlige oplysninger. De informationer, der ligger under Offentlige oplysninger være tilgængelige for dine kolleger

Hvilke opgaver forventer man, at jeg som medarbejder selv varetager?

Det vil være forskelligt alt efter, hvor på universitetet du er ansat.

  • I enhedsadministrationen vil man benytte mulighederne for selvbetjening fuldt ud fra begyndelsen. Det betyder, at du som medarbejder selv skal registrere dit fravær og anmode om ferie via mitHR. I takt med, at der kommer flere funktioner, vil flere personaleadministrative arbejdsgange foregå i mitHR, fx ifm. MUS og lønforhandling.
  • På fakulteterne har man lokalt vedtaget egne processer for udrulning af selvbetjening. Du kan orientere dig hos din nærmeste leder.

Hvad gør man, hvis man er syg og ikke har AU-udstyr derhjemme?

Da adgangen til mitH kræver to-trins godkendelse, anbefaler vi at registrere fravær fra en arbejds-PC, eller - telefon.

Hvis du ikke har AU-udstyr derhjemme skal du melde dig syg til din sekretær og, eller din leder, som så vil sørge for registreringen på dine vegne.

Hvad sker der med ferie- og fraværsoversigten på mit.au.dk?

Ferie- og fraværsoversigten på mit.au.dk udgår og erstattes af løsningen i mitHR, så flest mulige informationer relateret til dine personaleforhold vil være samlet ét sted.

Kan man tilgå mitHR på engelsk?

Ja - Systemet følger de grundindstillinger man er sat op med i resterende AU-systemer.

Ellers kan man ændre sprog på mitHR direkte i systemet under "Sæt præferencer" som tilgås via medarbejderinitialer/billede oppe i øverste højre hjørne på forsiden.

Kan jeg få vejledningerne på engelsk?

Ja/Nej - Alle beskrivelser i vejledningerne oversættes til engelsk, hvis man vælger engelsk oppe i sprog-ikonet i vejledningen. Skærmbillederne forbliver på dansk.

Til dig, der registrerer i ProjektTid

Se vejledninger, FAQ og meget mere om ProjektTid

Du logger ind med dit AU-ID. Er du tvivl om, hvordan du logger ind? Se vejledningen Adgang til mitHR

Har du brug for hjælp?

  • Hvis du ikke finder den hjælp, du har brug for her på siden, kan du kontakte din lokale sekretær eller nærmeste leder.