For ledere

mitHR er AU’s nye fælles digitale løsning til information om personaleforhold og administration af personalerelaterede opgaver. Her på siden finder du information og vejledning om, hvordan du som leder kan bruge mitHR.

OBS: Denne side opdateres løbende.

Introduktion til mitHR

Med mitHR har du som leder nem adgang til information om dine medarbejdere.

Det betyder at du som leder selv kan:

 • Se medarbejdernes ansættelsesoplysninger
 • Se medarbejdernes ansættelseshistorik
 • Se dit og dine medarbejderes organisatoriske forhold
 • Tilgå rapporter
 • Påsætte MUS-leder på dine medarbejdere
 • Se dine medarbejderes registrerede ferie og fravær
 • Godkende ferie og fravær ifm selvbetjening

I løbet af 2023 kommer flere funktioner til, bl.a. MUS og den årlige lønforhandling.

Se også siden til medarbejdere, hvor du finder information om, hvordan du som medarbejder selv og hvordan dine medarbejdere orienterer sig om egne ansættelsesforhold, organisatoriske forhold, ferie og fravær m.v.

Herunder kan du se et overblik over de forskellige funktioner og handlinger, du har som leder i mitHR.

Vejledninger

Medarbejderadministration

 

Ferie og fravær


Ferie og fravær ifm. selvbetjening

Kun relevant for de områder, som benytter sig af selvbetjening på ferie og fravær. 

Ovenstående links leder dig hen på et generelt vejledningssite, så hvis du skal tilbage til denne side, skal du bruge browserens 'tilbage'-knap

FAQ

Godkendelse af ferie og fravær

Hvorfor modtager jeg medarbejders anmodning om ferie og fravær til godkendelse?

Du modtager anmodning af ferie og fravær, fordi du er registreret som medarbejderens linjeleder i mitHR. Du har mulighed for at delgere godkendelsen til en anden person efter aftale.

Se vejledning: Sådan uddelegerer du godkendelser

Kan jeg som leder delegere godkendelse af fravær til flere personer?

F.eks. til alle sekretariatsmedarbejdere.

Nej - Det er desværre kun muligt at delegere et godkendelsesflow til én person.

Dataadgang

Hvilke personaledata har jeg adgang til som leder?

Som leder kan du få overblik over personaledata om dine medarbejdere ét og samme sted, bl.a.:

 • Overblik over fravær (ferie, sygdom, barsel, orlov)
 • Lønforhold og lønudvikling (på sigt)
 • Andre aftaler om ansættelsesforholdet

Hvilke oplysninger finder jeg om min egen lederrolle?

I mitHR kan du se, hvem der refererer til dig, og hvilke andre referencer dine medarbejdere har.

Du kan også se, hvem din egen linjeleder og MUS-leder er.

Brug af mitHR

Hvilke personaleadministrative opgaver kan jeg løse i mitHR?

Som leder kan du løse en række opgaver direkte i mitHR.

 • Godkende ferie
 • Godkende fravær
 • Understøttelse af MUS-processen - Læs mere her: MUS på AU

Hvorfor er rekruttering ikke en del af mitHR?

AU bruger fortsat Emply Hire til rekruttering, da AU allerede før valg af mitHR havde valgt Emply Hire.

Hvordan tages mitHR i brug på tværs af AU?

Det varierer, hvordan brugen af mitHR organiseres i enhedsadministrationen og på fakulteterne.

 • I enhedsadministrationen vil man benytte mulighederne for selvbetjening fuldt ud fra 1. marts.
 • I fagmiljøerne har fakultetetsledelserne truffet beslutning om, hvordan man vil organisere brugen af mitHR.

Hvad skal jeg som leder gøre for at klæde mine medarbejdere på til at bruge mitHR?

Som leder er det dit ansvar at:

 • informere dine medarbejdere om, hvordan mitHR tages i brug i jeres enhed – dvs. hvilke personaleadministrative opgaver, der nu skal foregå via mitHR, og hvad dine medarbejdere fremover skal gøre anderledes. Det kan fx være, at de fremover skal anmode om ferie og registrere fravær i mitHR, hvor de før har skrevet en mail eller fyldt oplysninger ind i et excel-ark.
 • hjælpe dine medarbejdere til at vide, hvem der er primær go-to-person i afdelingen, hvis de oplever udfordringer med at bruge mitHR.

Hvorfor har AU valgt mitHR som løsning?

mitHR afløser AU’s tidligere HR-system AUHRA. Med mitHR har AU valgt en løsning, der kan anvendes af alle – både dem, der arbejder med HR-opgaver, og alle medarbejdere og ledere i administrationen, på fakulteterne og institutterne.

Målet er at forenkle arbejdet med personaleopgaver på tværs af organisationen, reducere behovet for håndholdte løsninger og forbedre den overordnede kvalitet af HR-data.

mitHR er en velafprøvet standardløsning fra Oracle, der lever op til AU’s krav om sikkerhed, logisk brugergrænseflade og basisfunktionaliteter i HR-sammenhæng. Løsningen er integreret med Statens lønsystem og anvendes på andre danske universiteter og i mange store organisationer og virksomheder (under andre navne) – både i Danmark og resten af verden.

Har du og din ledergruppe behov for en nærmere introduktion, står HR til rådighed.

Kontakt din lokale HR-partner, der kan booke et møde med inddragelse af mitHR-specialister efter behov.

Hvis du har medarbejdere, der registrerer i ProjektTid

Se vejledninger, FAQ og meget mere om ProjektTid

Du logger ind med dit AU-ID. Er du tvivl om, hvordan du logger ind? Se vejledningen Adgang til mitHR

Har du brug for hjælp?

Hvis du ikke finder den hjælp, du har brug for her på siden, kan du kontakte din lokale HR-medarbejder/sekretær.