FAQ ProjektTid

Til medarbejdere

Hvem skal timeregistrere i ProjektTid?

Medarbejdere, der udfører arbejde på projekter med krav om tidsregistrering, skal have adgang til ProjektTid. Det er projekt controller, der, efter aftale med projektleder, giver de enkelte medarbejdere adgang til ProjektTid

Hvordan får jeg adgang til ProjektTid?

Du får kun adgang til ProjektTid, hvis du skal timeregistrere på projekter med krav om tidsregistrering. Projekt controller opretter dig i systemet, hvis du skal tidsregistrere.

Hvordan ved jeg at jeg skal registrere timer i ProjektTid?

Når projekt controller har givet adgang i ProjektTid, får du en velkomstsmail, og så kan du timeregistrere med det samme.

Hvordan ved jeg hvilke projekter, jeg skal timeregistrere på?

I denne rapport kan du få overblik over, de projekter du skal tidsregistrere på og hvor mange timer du er budgetlagt på projekterne. Projektoversigt PB10 - Projektleder - Projektopfølgning - Power BI. )

Husk at downloade en app, første gang du skal bruge projektoversigten. Vejledning

Du kan også se det inde i systemet. Når du står på en timeseddel, kan du trykke på knappen ’Budget timer/hours’ og se rapporten.

Hvordan angiver jeg tid i ProjektTid?

I ProjektTid registreres timer og minutter i decimaltal, så 4 timer og 30 minutter registreres som 4,5. Du kan få hjælp til omregning i denne tabel.

Husk du kun skal registrere produktiv tid på projektet. Dvs. frokost skal IKKE registreres.

Må man samle registreringer og registrere på én dag/måned?

Nej. Timerne skal registreres på de dage, hvor der er brugt tid på projektet.

Jeg kan ikke oprette en timeseddel for sidste måned?

Du skal gå ind i funktionen ’Eksisterende timesedler’. Vælg tilføj og i kalenderen vælger du dato for foregående måned. Herefter kan timesedlen for foregående måned udfyldes.

Jeg får en fejl, når jeg vil ind i ProjektTid?

Et billede, der indeholder tekst Automatisk genereret beskrivelse

Du har ikke adgang til ProjektTid, fordi du ikke er sat op til at tidsregistrere på projekter med krav om tidsregistrering. Hvis det er en fejl, skal du kontakte projektleder/projekt controller.

Jeg kan ikke rette i min timeseddel, hvad gør jeg?

Hvis det er fordi timesedlen har status ’afsendt’, kan du bede institutsekretæren om at ændre status på timesedlen fra ’afsendt’ til ’gemt’. Nu kan du rette i timesedlen.

Hvis timesedlen har status ’Godkendt’ er timesedlen bogført. Alle ændringer til den pågældende måned skal indmeldes til Projekt controlleren i et regneark, som du finder under Vejledninger.

Til sekretærer

Hvordan får jeg adgang til ProjektTid?

Sekretariatsleder opretter en sag på support.au.dk til mitHR/ProjektTid. Udover AU ID angives, hvilke enheder, der skal gives adgang til.

Skal adgangen gives til et helt fakultet/institut, skal man blot oplyse øverste enhed i hierarkiet.

Hvordan får jeg overblik over hvilke medarbejdere, der skal tidsregistrere og deres projekter

Der er oprettet 2 PowerBI rapporter, som sekretærer har adgang til

PB80 - ProjektTid sekretær - Personlig timeoversigt - Power BI

Her kan man se de timer, der er budgetteret på en medarbejder og på hvilke projekter

(PB82 - ProjektTid - Hvilke medarbejdere skal registrere i ProjektTid - Power BI

Liste over medarbejdere, der er oprettet i ProjektTid.

Til controllere

Hvordan får jeg adgang til ProjektTid?

Teamleder opretter en sag på support.au.dk til mitHR/ProjektTid. Udover AU ID angives, hvilke enheder, der skal gives adgang til.

Skal adgangen gives til et helt fakultet/institut, skal man blot oplyse øverste enhed i hierarkiet.