Det er besluttet, at karriereudvikling fremover skal ske i tættere dialog mellem medarbejderen og dennes leder. Derfor er AU’s centrale mentorordning Styrk Talentet! blevet afviklet med udgangen af 2021.

Styrk Talentet! Mentorordning

"Universitetet ønsker at give alle mulighed for at udfolde sit potentiale og for at udvikle sig fagligt... Dette gælder de yngre forskere på postdoc- og adjunktniveau, de etablerede fastansatte forskere samt forskningsledere", står der i AU's strategi 2020-2025.

Idéen bag mentorordningen Styrk Talentet! er - som navnet også indikerer - at styrke talentet på AU.

Det er desuden et mål med ordningen at styrke mangfoldigheden på universitetet og at bidrage til den fortsatte udvikling af et attraktivt arbejdsmiljø på universitetet.

Hvem kan deltage?

Styrk Talentet! matcher medarbejdere på adjunktniveau (adjunkt/forsker/post doc) med mere erfarne kolleger på lektor eller professorniveau.

For mentees er det desuden en forudsætning, at der resterer mindst 10 måneder af ansættelsesforholdet.


Visninger
Kort præsentation af mentorordningen varighed: 1,5 min.
Visninger
En mentor og mentee om deres udbytte Varighed: 2 min.

"I den periode, hvor jeg har været mentee er jeg blevet mere sikker på, at jeg går efter en akademisk karriere, og mulighederne for det er kommet tættere på.”

- mentee.

”Mentor-møderne har været en rigtig god måde at få reflekteret over jobmæssige drømme og mål, og få truffet nogle beslutninger ift. at prioritere i opgaver og planer.”

- mentee.

”Min mentor har – udover egen erfaring fra academia - haft en viden om talentudvikling og rekruttering på universitetet, den viden har jeg trukket på.”

- mentee.

”Det er en fordel, at blive matchet på tværs af institut og fakultet, det betyder at mentor-møder kan noget andet end MUS-samtaler og forskningssupervision.”

- mentee.

”Set fra mentors side har det været meget interessant og en styrke for mentor-menteeforholdet at tale med en fra et andet fakultet, det kan jeg helt klart anbefale.”

- mentor.

”Det er fantastisk at have nogen at tale med om de næste karriereskridt, som hverken vil vinde (eller tabe) direkte på at give råd til én.”

- mentee.

”Erfaring med at lytte og mere forståelse for de udfordringer, som unge akademikere står overfor i dag.”

- mentor.

 ”Det er en styrke for AU som organisation at matche mentorer og mentees på tværs af fakulteter. Det kan medvirke til at feje myter væk om, at vi er så forskellige.”

- mentor.