For mentees

Du kan blive mentee, hvis du er ansat som videnskabelig medarbejder på adjunkt-niveau (adjunkt/forsker/post doc).

Når du melder dig som mentee, får du mulighed for at arbejde målrettet med din karriere og dermed få et godt afsæt for at kunne træffe beslutning om dine karrieremuligheder og -ønsker.

Dit udbytte af et mentorforløb kan fx være:

  • Respons på CV
  • Hjælp til at udvikle og optimere din faglige profil
  • Hjælp til kompetenceafklaring
  • Vejledning i strategisk prioritering af arbejdstid og opgaver - og work/life balance
  • Gode råd og idéer til at synliggøre dig og begå dig i forskningsmiljøet
  • Hjælp til at styrke og etablere netværk lokalt, nationalt og internationalt
  • Rådgivning og sparring i forhold til processen med at blive seniorforskerbedømt eller lektorkvalificeret

Det kræver forberedelse og tid

Det er vigtigt, at du er indstillet på at tage ansvar for mødernes indhold og bruge lidt tid på forberedelse inden møderne med din mentor - for det anbefales, at du er den, der indkalder til møder og forbereder en dagsorden.

Forløbet foregår gerne i arbejdstiden, men der ydes der ikke honorar, timekompensation eller anden form for godtgørelse. 


Spørg selv - eller bliv "matchet" med en mentor

Du kan vælge at spørge en mere erfaren kollega (lektorniveau eller derover), om vedkommende vil være din mentor, så I melder jer samlet til – eller du kan melde dig selv til og få tildelt en mentor ud fra dine ønsker og behov.

Gå til tilmelding

Når du melder dig som mentee, er det vigtigt, at du tilkendegiver, hvilke særlige emner/temaer du ønsker at drøfte med en mentor.

Det kan være en fordel at være matchet med en person, som ikke er i den nærmeste kreds af kolleger. På den måde er det nemmere at få en uformel samtale, hvor det er tilladt at spørge mere frit.