For mentorer

Du kan blive mentor, hvis du er videnskabelig medarbejder på Aarhus Universitet på lektorniveau eller derover.

Som mentor kan du være med til at hjælpe yngre forskere på vej. 

Dit eget udbytte af et mentorforløb kan fx være:

  • Glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe mentee til at udvikle sig fagligt og personligt
  • Nye perspektiver og opdatering af din viden om faglige udviklingstendenser
  • Bidrage til at præge generationsskiftet på Aarhus Universitet
  • Udvidelse af netværk
  • Kommunikative færdigheder
  • Være med til at præge og styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet

Du kan gøre en vigtig forskel

Du kan gøre en vigtig forskel for en yngre kollega på AU ved at bruge ca. 1,5 time f.eks. 4-5 gange over et år. Det kræver naturligvis interesse og engagement at melde sig som mentor - det er lysten, der driver værket.

Forløbet kan foregå i arbejdstiden; der ydes ikke honorar, timekompensation eller anden form for godtgørelse. 

Som mentor er din primære opgave at spørge til mentees behov,  at lytte samt at dele ud af dine egne erfaringer. Det er mentees ønsker og behov, der er omdrejningspunktet i jeres møder.


Tilmeld dig selv - eller tilmeld dig sammen med en mentee

Der er forskellige måder at komme ind i ordningen på. Du kan:

  • selv tilmelde dig
  • blive opfordret af en leder til at deltage
  • blive kontaktet af en yngre forsker, som ønsker at have dig som mentor.

I alle tilfælde: gå til tilmelding her

Når du melder dig som mentor, så angiv gerne hvilke temaer, du som udgangspunkt ønsker at tilbyde mentoring inden for. F.eks. respons på CV, råd til karriereplanlægning, hjælp til at etablere netværk, sparring i forhold til processen med at blive lektor-, seniorforsker- eller seniorrådgiverbedømt.