Workshop for ledergrupper om karriereafklaring og -udvikling

Workshop for ledergrupper, der har et ønske om at blive klogere på – og sammen fastlægge – rammen for systematiske karrieresamtaler. 


Målet for workshoppen er at

 • understøtte AU’s ønske om, at alle enheder har en plan for, hvordan de vil afvikle gode og værdiskabende karrieresamtaler
 • fastlægge den lokale ramme om karriereudviklingsaktiviteter
   

Indhold og form

Målgruppe

Fakultetsledelser, institutledelser eller andre ledergrupper, som sammen vil fastlægge rammen om strategisk og systematisk karriereafklaring og -udvikling i netop deres enhed.

Indhold

Workshoppen designes i et samarbejde med ledergruppen og deres definerede behov – men vil som udgangspunkt centrere om dette:

 • Kort oplæg om Aarhus Universitets ønsker for karriereudviklingsindsatsen: Hvorfor et øget fokus på karriereudvikling? v./ AU HR
 • Kort oplæg om karrierevejledning – og om muligheder på Aarhus Universitet v./ AU Career PhD and Junior Researchers på Erhvervs og Innovation
 • WORKSHOP
  I får sammen mulighed for at arbejde strategisk og struktureret med karriereudvikling, herunder afklare spørgsmål som:
  • Hvem skal have karrieresamtaler med hvem?
  • Er der alternative indsatser, vi som ledergruppe kan iværksætte for at understøtte karriereafklaringen og -udviklingen her hos os?
  • Hvordan får vi skabt de rette rammer omkring karriereindsatsen?
  • Afrunding – og de næste skridt

Varighed

1 ½ - 2 timer

Undervisere

AU HR og AU Career PhD and Junior Researchers, Erhverv og Innovation.