Leadership Programme for Research Managers

Styrk din ledelse af enheden ved at arbejde med dit personlige lederskab, dine relationelle kompetencer og lokale, konkrete ledelsesudfordringer i enheden.


Målgruppe

Forløbet er målrettet ledere af forskningsenheder (seniorforskere, centerledere, forskningsgruppeledere mv.)

Hvad får du?

Styrket selvindsigt og handlekompetence i samspillet mellem dine personlige egenskaber og de institutionelle vilkår for ledelse på AU til gavn for kvalitet, effektivitet og trivsel i enheden. 

  • Forventningsafstemning af rammer, roller og opgaver med din nærmeste leder og støtte i den ofte svære overgang fra forsker til forskningsleder
  • Styrket forståelse af rollen og opgaven som leder i en universitetskontekst
  • Viden og værktøj til personaleledelse
  • Styrket dine dialogiske kompetencer og evne til at motivere selvledende medarbejdere og lede kreative miljøer og teams
  • Lejlighed til at arbejde med egne, konkrete ledelsesudfordringer, f.eks. prioritering, planlægning og fordeling af ressourcer
  • Et netværk med andre ledere af forskningsenheder på AU

Forløbets form

Forløbet omfatter 4 moduler á 2 dages varighed. Hertil kommer lederudviklingssamtaler med en konsulent og din nærmeste leder samt hjemmeopgaver og træning i læringsgrupper.

  • Formen veksler mellem oplæg, øvelser, refleksion og drøftelser
  • Forløbet er praktisk og konkret, og du vil løbende arbejde med et personligt ledelsesprojekt i egen enhed
  • I læringsgrupper reflekterer I sammen over jeres ledelses-projekter og støtter dermed arbejdet og hinanden
  • NEO PI-3 personprofil understøtter læringen ved at give en øget indsigt i dine personlige præferencer og disse i ledelsen af din enhed

De gennemgående undervisere er ledelsesudviklingskonsulenter fra AU HR. Herudover vil der undervejs være gæsteundervisere.

Kursusbevis

Kursusbevis udstedes til deltagere, som har deltaget i mindst 75% af modulerne i forløbet.