AU lederskab – introkursus for nye ledere

Få grundlæggende kompetencer i at være leder på AU. Introkurset giver overblik over ledelsesopgaver generelt og indsigt i specifikke forhold på AU, herunder ledelsesstruktur, organisation og støttefunktioner.


Målgruppe

Forløbet er målrettet nye ledere på AU – uanset om du er ny i ledelsesfunktionen eller kommer fra et lederjob uden for AU.

Kurset er for såvel ledere i forskningsmiljøet som for ledere i administrationen. Det er mest relevant for dig med personaleledelse, men alle er velkomne.

Hvad får du?

Øget bevidsthed om ledelsesopgaven på AU, og hvordan du som leder sikrer kvalitet, effektivitet, retning og trivsel i din enhed.

 • En oplyst og velforberedt jobstart som ny leder på AU
 • En grundlæggende introduktion til de særlige forhold på AU, herunder strategiske pejlemærker, økonomimodel, den administrative understøttelse, personalepolitik, personalejura og samarbejdsorganisationen
 • Introduktion til lederens rolle, herunder:
  • At motivere og etablere tillid
  • At lede strategisk, sætte mål og vise retning
  • At delegere og balancere tidsforbrug
  • At lede samarbejde på tværs i organisationen
 • Ledersparring i grupper
 • Et netværk med andre nye ledere på tværs af AU

Forløbets form

Kurset strækker sig over 4 dage. Hertil kommer en individuel lederudviklingssamtale med din nærmeste leder efter første kursusdag og igen som opfølgning på forløbet.

 • Kurset er praktisk, konkret og tager afsæt i AU og din egen enhed som arena for ledelse
 • Formen veksler mellem oplæg, øvelser, refleksion og drøftelser
 • Der er mindre hjemmeopgaver mellem kursusdagene

Undervisere og oplægsholdere er centrale aktører fra AU samt konsulenter fra AU HR, der er kursusledere. 

Kurset udbydes 2 gange om året. Kurset er på dansk, men spørgsmål og dialoger i mindre grupper kan foregå på engelsk, når det er ønsket blandt deltagerne.

Kurset er en oplagt 'indgang' og introduktion til ledelsesopgaven og rollen på AU. Efterfølgende kan videnskabelige ledere med fordel supplere kurset med 'Leadershipprogramme for Research Managers'.