Ledelsesteamudvikling på AU

Styrk samarbejdet og opgaveløsningen i jeres ledelsesgruppe ved at få et tydeligt fælles billede af teamets opgave og en ramme til at træne fælles ledelse, mens I arbejder med lokale opgaver.


Målgruppe

Forløbet er målrettet ledergrupper på fakultetsledelsesniveau, institutledelser og administrationsledelsesgrupper.

Hvad får du?

Fokus på den fælles ledelsesopgave i gruppen og udvikling af teamets samarbejde til gavn for kerneopgaverne og en sund arbejdspladskultur.

  • Et koordineret billede af teamets fælles ledelsesopgave i en kompleks organisation
  • Forudsætninger for at være en effektiv, velfungerende og samarbejdende ledergruppe på AU
  • Lejlighed til at håndtere aktuelle ledelsestemaer og problemstillinger, der er relevante for jeres gruppe og enhed,  f.eks. strategi-implementering, beslutningsprocesser, arbejdspladskultur, økonomimodel, profilering, forskningsetik, tværgående samarbejde, mødestruktur i lederteamet mv.
  • Øget indsigt i hinandens arbejde og udfordringer for at skabe fælles løsninger og tillid i gruppen (gå fra ‘jeg’ til ‘vi’ i teamet)

Forløbets form

Forløbet omfatter 3 moduler á 1 dags varighed foruden forberedelse og opfølgning. Der er hjemmearbejde mellem hvert modul.

Modulerne tilpasses behovet i netop jeres ledergruppe. Vi opnår teamudvikling ved at:

  • Træne metoder til god kommunikation, så det bliver naturligt at tale om teamets samarbejde og udvikling
  • Øve sig på det konkrete ledelsesarbejde sammen ved at bringe kommunikations- og ledelsesmodeller i spil i praksis og se, hvordan de tilfører værdi til samarbejdet
  • Indgå i struktureret sparring, så I træner, hvordan I kan videndele og få flere perspektiver på egne udfordringer
  • Benytte profilværktøj til at afdække ledelsesgruppens nuværende samarbejdsstyrker og -svagheder