Løn

Nyheder

23.05.2020

Udbetaling af feriepenge sker én gang ugentligt.
Pengene vil derefter indgå på din Nemkonto, i løbet af 2-3 hverdage.


20.04.2020

Den særlige feriegodtgørelse, som udbetales pr. 30. april 2020, udgør i henhold til statens ferieaftale 1,5 %. Grundet overgangsperioden til ny ferielov fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver feriepenge indefrosset til Lønmodtagernes Feriemidler. Beløbet udgør 12,50 % af den feriegivende løn, hvor den særlige feriegodtgørelse er indregnet med 1 %. Den særlige feriegodtgørelse, der udbetales pr. 30. april 2020, bliver derfor beregnet således:

1,5 % særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 01.01.2019 – 31.08.2019

0,5 % særlig feriegodtgørelse optjent i perioden 01.09.2019 – 31.12.2019

Den særlige feriegodtgørelse vil kunne ses på lønsedlen for april 2020 under lønkode 5030 samt 5033.  

Tidsplaner

  • Lønsedler vil som en hovedregel være tilgængelig et par dage før dispositionsdatoen i din E-boks. E-boks vil give besked, når lønsedlen ligger klar.

 

Beregning af fiktivt cpr.nr.

Link til regneark!

Forskerbeskatning

Under dette punkt kan du læse om forskerbeskatning og skattemæssige aspekter i forbindelse med udenlandske forskeres ansættelse ved Aarhus Universitet.