Lønaftaler TAP

På denne hjemmeside fremgår de forskellige TAP lønaftaler, der er indgået for de enkelte grupper af ansatte. Lønaftalen er knyttet op på en overenskomst og/eller en organisationsaftale.

Der er den 8. februar 2024 indgået ny lønaftale for akademikere i administrative stillinger. De øvrige akademiske TAP'ere henvises til fakulteternes lønkataloger.

I 2017 blev der indgået nye lønaftaler for en lang række personalegrupper. Der er i 2017 IKKE indgået nye lønaftaler for følgende grupper:

  • Korrespondenter, dvs. lønaftalen fra 2012 er fortsat gældende
  • Serviceforbundet, dvs. lønaftalen fra 2012 er fortsat gældende
  • Tandplejere, dvs. lønaftalen fra 2008 er fortsat gældende
  • Lønaftalen for Fagfotografer fra 2012 er blevet opsagt til bortfald med udgangen af maj måned 2017.

Alle aftaler findes i højre kolonne.

Lønforhandlinger finder ikke sted under medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Derimod kan forudsætningerne drøftes under medarbejderudviklingssamtalen.

Når der indgås en aftale om ændring af lønniveau, skal ledelsen begrunde sin beslutning over for medarbejderen og dennes organisation/TR. Tilsvarende gælder ved afslag på ændring af lønniveau.