Lønforhandling

Lønforhandlinger 2021 lokalt

Læs om lokale tidsplaner, lønkataloger og lønkriterier. Find også "Lønforhandlingsskema" på den lokale lønforhandlingsside. Skemaet skal udfyldes, hvis du ønsker, at der forhandles om en lønforbedring til dig.

Digitalt skema til lønforhandling 2021

Læs mere om digitalt skema.

Tillægstyper

Der kan forhandles om to typer tillæg i den årlige lønforhandlingen:

  • Kvalifikationstillæg
  • Éngangsvederlag

 Læs mere om tillæg her 

Overordnet tidsramme for lønforhandling 2021

Kort om datoer:

  • 4. februar  - 25. februar 2021: Periode hvor medarbejdere kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen
  • Februar - juni 2021: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og tillidsrepræsentanter 

 Se hele den overordnede tidsramme for lønforhandling 2021

Lønforhandlingsbudget 2021

Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen et overordnet lønforhandlingsbudget.

Lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 2021 (perioden 1. april 2020 -31. marts 2021) er fastsat til max. 0,5%

Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/administrationscentre og vicedirektørområder skal have et lønforhandlingsbudget, der er mindre end 0,5%