SKATTEKORT

Ved lønudbetaling trækkes automatisk skatteoplysninger fra SKAT. Hvis du er månedslønnet ansat vil dit hovedkort blive hentet. Hvis du er timelønnet ansat, fx censor eller studentermedhjælp, vil dit bikort automatisk blive hentet, medmindre du gør opmærksom på, at du ønsker at benytte dit hovedkort.

Såfremt det ikke er muligt, at hente dit skattekort elektronisk vil der blive foretaget et træk i lønnen på 55% i skat og 8% i arbejdsmarkedsbidrag.

Det er muligt at anmode om at få trækprocenten på skattekortet hævet, eller få ændret om der bruges hoved- eller bikort. Ændring af trækprocenten på skattekortet er kun muligt én gang i løbet af et kalenderår. Dette skal ske ved henvendelse til enten AU HR, Løn eller HR ved dit administrative center.


Kontakt til SKAT

Ved spørgsmål omkring SKAT, kan du ringe til SKAT på +45 72 22 28 28

Åbningstider for telefonen kan ses på skats hjemmeside