Tjenestemandspension

Retten til tjenestemandspension er en integreret del af ansættelsesvilkårene for tjenestemænd. Reglerne om tjenestemandspension fremgår af bekendtgørelse tjenestemandspensionsloven samt loven om pensioner efter tidligere tjenestemandslove.

Retten tilkommer tjenestemænd i staten og folkekirken samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn jf. TPL. § 1 stk.1.

De bestemmelser i tjenestemandspensionsloven, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere jf.TPL. § 1 stk. 3.

­


Egenpension

Det er som hovedregel en betingelse for afsked med egenpension på grund af alder, helbred eller af anden utilregnelig årsag, at den pågældende har en samlet ansættelse svarende til 10 års fuldtidsbeskæftigelse i en pensionsberettiget stilling.

For en tjenestemand, der ikke har opnået efterlønsalderen, og hvis erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til pension og pensionsalderen fastsættes , som om den pågældende havde været fuldtidsansat  fra afskedigelsestidspunktet og indtil den måned, hvori den pågældende fylder 70 år jf. TPL. § 7.

Skyldes afskeden tilskadekomst i tjenesten beregnes pensionen på grundlag af en pensionsalder på 37 år jf. TPL.§ 8.

Går tjenestemanden på pension på grund af alder efter at have nået efterlønsalderen nedsættes pensionen med et førtidspensionsbidrag jf. TPP. § 6

Har tjenestemanden været ansat på åremål, gælder der særlige regler for beregningen af pensionen

Grundlaget for fastsættelsen af en pension i henhold til tjenestemandspensionsloven er tjenestemandens pensionsalder og den pensionsgivende løn.

Pensioner beregnes af Økonomistyrelsen

Nærmere oplysninger om pensionsalder, forhøjet pensionsalder, beregning af egenpension, ægtefællepension mv. fremgår af Personalestyrelsens Administrative Vejledning.

Tjenestemænd og andre med ret til tjenestemandspension kan finde deres pensionsoversigt på tjenestemandspension.dk, hvor det også er muligt at foretage beregning af pensionens størrelse ved pensionering på en selvvalgt dato. Pensionsoversigten viser normalt pensionens størrelse ved pensionering som hhv. 60-årig, 62-årig og 65-årig, men med beregningsfaciliteten "Selvvalgt pensionsgrundlag" kan man vælge et andet beregningstidspunkt, f.eks. pensionering som 61-årig eller 64-årig.