Ovenskomstansattes pensionsforhold

Overenskomstansatte er omfattet af de pensionsordninger, der er omtalt i (fælles) overenskomsterne/organisationsaftalerne. Heri er fastsat regler om pensionsbidragets størrelse og beregning, pensionskasse samt om eventuelle karensbestemmelser.

For flere informationer henvises til pensionsbestemmelserne samt til pensionskassernes regulativer/pensionsforsikringsselskabernes policer mv.