Deltidsundervisere

Eksterne lektorer

Løn- og ansættelse for eksterne lektorer er reguleret i cirkulære om aftale om eksterne lektorer  og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl.

Undervisningsassistenter

Løn og ansættelsesforhold reguleres af cirkulære om aftale om eksterne lektorer  og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl.

Kvalifikationskrav samt stillingsindhold fremgår af bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Reglerne om opslag og bedømmelse ved ansættelse af undervisningsassistenter fremgår af bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Lov om tidsbegrænset ansættelse finder anvendelse.

  • Læs vejledningen om ansættelse af undervisningsassistenter

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere omfatter studerende, der ansættes som undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere, studenterstudievejledere, demonstratorer og præparatfremstillere.

Løn- og ansættelsesforhold reguleres af cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.

Censorer

Cirkulære om censorvederlag regulerer lønforhold mv. for censorer.