Timelønnede studerende

HK-studerende og IT-medarbejdere (PROSA)

For studerende, der udfører kontorarbejde i staten, reguleres løn- og ansættelsesvilkår af den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt ansattes Organisationer - Det Statslige Område og cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i staten, § 35. Betegnelsen for denne type studerende er HK-studerende.

Studerende, der udfører IT-arbejde i staten, aflønnes efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og PROSA/STAT IT-medarbejder (PROSA) i statens tjeneste, jf. § 12. For at blive ansat som IT-medarbejder (PROSA), er det en forudsætning, at den pågældende udfører arbejde som nævnt i bilag i PROSA-organisationsaftalen.

Aarhus Universitet (8000 Aarhus C) har med de forhandlingsberettigede organisationer indgået lokal lønaftale.

På de enkelte hovedområder kan der være indgået lokale lønaftaler. For nærmere oplysninger henvises til hovedområdernes hjemmesider. 

Studerende, der ansættes som studentermedhjælpere, studenterundervisere mv., reguleres efter overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. 

  • Læs vejledningen om ansættelse af timelønnede HK-studerende og IT-medarbejdere (PROSA).
  • Se timesatserne på Løns hjemmeside.