Sådan bestiller du et fælles drev

Med et fællesdrev/en fælles folder kan du dele filer med dine kolleger. Du skal bestille en fælles folder via vores serviceportal support.au.dk. Se hvordan du bestiller og find relevante vejledninger her. 


For at bestille et fælles drev/en delt folder skal du gå til vores serviceportal 

Der skal både tildeles en primær og sekundær ejer til drevet.

  • Primær ejer (Drev-ansvarlig) er ansvarlig for, at de retmæssige brugere har adgang til drevet.
  • Sekundær ejer (Drev-manager) træder til, hvis primær ejer fratræder, så der fortsat er en ansvarlig for drevet

Fakultet:

Drevet bliver automatisk oprettet under den enhed, primær ejer (drev-manager) har sin tilknytning til.

Visningsnavn:

Navnet skal følge bestemt syntaks, brug ”-” i stedet for mellemrum. Max 20 karakterer. Æ,ø,å samt specialtegn er ikke tilladt

Type:

Ved oprettelse af drevet, skal du vælge hvilken type data, drevet skal bruges til. Er der tale om standard data, midlertidig data eller adgangsauditering. Ved sidstnævnte sker der logning af alle hændelser i drevet (bruges hvis der stilles GDPR krav til, at man skal kunne bevise, hvem der har tilgået/redigeret filer og dokumenter). 

Sæt endvidere flueben hvis der er tale om forskningsdata.
 

Brugere med læseadgang har kun adgang til at kunne læse data på drevet. Brugere med læse- og skriveadgang kan både læse og skrive data på drevet.

En enkelt bruger kan tilføjes ved klik på + og tilsvarende kan en enkelt bruger fjernes ved klik på x. Ønsker du at tilføje flere brugere, så vælg blok ikonet, hvor flere brugere kan tilføjes adskilt med komma. HUSK at tilføje primær og sekundær ejer også, da disse ikke automatisk får adgang
 

Vejledninger

Du har adgang til den delte folder, når din computer befinder sig på AU netværket - enten direkte på en AU lokation eller via VPN-forbindelse.