ERDA vejledningsportal

Introduktion

ERDA – Electronic Research Data Archive – er en digital løsning, hvor du som forsker på AU kan lagre, analysere, arkivere og dele såkaldt åbne forskningsdata, også med eksterne samarbejdspartnere. ERDA tilbyder tre markante fordele ift. andre opbevaringsløsninger:

  • ERDA er en gratis service skræddersyet forskningsdata 
  • ERDA er hosted on-premise
  • ERDA vil i fremtiden bruge WAYF til at validere eksterne brugere, hvilket styrker adgangskontrollen

Vejledning

Du kan downloade den samlede vejledning til ERDA som PDF her: link.

Vi opdaterer jævnligt vejledningen og vil meget gerne høre fra dig, hvis du har forslag eller rettelser til den.

ERDA replikering

ERDA benytter som standard replikering. Replikering er en solid løsning mod systemfejl og sikrer continuerlig adgang til filerne. 

På ERDAs primære site foretages snapshots hvert 15. min. Disse snapshots gemmes i 8 dage. 

ERDA bliver kopieret til en sekundær site (>14km afstand fra primære site) en gang i døgnet. På den sekundlære site foretages snapshot en gang i døgnet. Disse snapshots gemmes i 30 dage. 

På baggrund af dette setup vil ERDA filer kunne genskabes hvis der er gået mere end 15 min OG mindre end 30 dage til fejlen opdages. Som bruger har du med andre ord et vindue på mellem 15 min og 30 dage til at opdage og rapportere en fejl til systemadministrationen. 

Mens replikering sikrer imod systemfejl kan løsningen være sårbar overfor brugerfejl, da filændringer overskriver de oprindelige filer i replikeringen. ERDA vil derfor i den nærmeste fremtid tilbyde tilkøb af backup.

Vejledninger

Avanceret datatilgang

WebDAVS

SFTP

WebDAVS/SFTP og Share Links

Kurser og eksterne samarbejder på ERDA

Peers

Import Sharelink

Support, spørgsmål og kommentarer

Hvis du har kommentarer til hvordan vi kan forbedre brugeroplevelsen på ERDA eller hvis du har spørgsmål om systemet vil vi meget gerne høre fra dig. Det gælder også hvis noget ikke virker efter hensigten og sådan som vi har beskrevet det her.

Det er en stor hjælp hvis du inkluderer information om dit styresystem og browser i din henvendelse. Hvis du er i tvivl om hvilken browser og system du bruger, kan du chekke det på enten https://www.whatismybrowser.com/ eller https://detectmybrowser.com/. Send os linjen under ”Your web browser is:” i det blå felt øverst, eller den linje, som begynder med ”You’re using”. Skærmbilleder er også meget nyttige når vi skal hjælpe dig, fordi de lader os se præcis hvad du ser. 

Kontakt os: erda-info.it@au.dk 

Venlig hilsen, holdet bag ERDA AU og AskOS

FAQ

Hvor meget plads har jeg på ERDA?

Vi håndhæver ikke som sådan pladskvoter på selve ERDA datalageret, men kæmpe datasæt, som dem man kender fra højenergi-fysik eller bioinformatik-databaser, er eksempler på indhold, som ikke regnes for egnede til lagring på ERDA. Så længe vi taler datamængder op til en snes terabytes, skulle der ikke være nogen problemer. Hvis du gerne vil gemme mere end det, kan det sikkert også lade sig gøre - kontakt os på erda-info.it@au.dk, så snakker vi om det. 

Er mine ERDA data replicerede og med backup?

Al data på ERDA er automatisk replikeret over flere diske vha. RAID-teknologi. Desuden laver vi jævnligt lokale filsystems-snapshots og overfører ca. månedligt det seneste af dem til en fjernlokation som katastrofesikring. Selv om vi således har flere lag af ekstra datasikringsmekanismer, garanterer vi ikke i øjeblikket automatisk og fuldstændig backup af data i din ERDA brugerfolder eller i Workgroup shares. For de største datasæt dér er det simpelthen ikke praktisk gennemførligt.

Vi arbejder på at implementere en backup løsning til eksternt lager med brugerbetaling.

Hvordan overfører jeg hele foldere til/fra ERDA?

Du kan kun uploade/downloade enkeltfiler til ERDA, så hvis du vil uploade hele foldere, skal du først pakke dem i en zip- eller tar-fil, som du så uploader og pakker ud med unpack fra filens højreklik-menu.

Du kan også bruge pack på en ERDA folder, downloade den pakkede fil og pakke den ud lokalt.

Alternativt kan du bruge effektiv fil/folder-håndtering som vi beskriver i Vejledningen. På den måde kan du tilgå ERDA som et drev og bruge din almindelige filhåndtering til at arbejde med ERDA data som om det lå på din PC.

Kan jeg dele, udveksle og publicere ERDA data f.eks. så der kun er læse-adgang?

Ja, der er overordnet tre forskellige måder at gøre det på afhængigt af hvor dynamiske data er, og hvem du vil dele med.

Archives

Permanent skrive-beskyttet publicering er nemmest med Archives ved at markere at data skal arkiveres offentligt.

Workgroups

Når det drejer sig om dynamiske data kan du dele med læse- og skrive-adgang via Workgroup shares, hvor du kan styre shares til kun at give læse-adgang.

Alternativt kan du dele filer skrivebeskyttet på Workgroup web sider. Begge muligheder er indbyggede i alle Workgroups og web sider kan du lave enten med offentlig adgang eller kun for gruppen. Her sker publicering ved at gruppens ejerne gemmer data i enten public_base eller private_base undermapperne. Du kan finde links til begge foldere og websiderne på din Workgroups side.

Share Links

Hvis du vil udveksle data hurtigt og bredt, f.eks. med folk, der ikke er på ERDA, anbefaler vi Share Links. Fra Files kan du oprette et share link og vælge hvilken kombination af læse- og skrive-adgang modtageren skal have.

I Share Link kan du sende en invitation med link direkte på email, eller du kan invitere deltagere manuelt.

Hvordan styres Workgroups?

Videnskabeligt personale (VIP) og teknisk/administrativt personale (TAP) kan oprette workgroups og automatisk blive ejere af den nye gruppe. Brugerstyring er alene ejernes ansvar. Enten kan ejeren tilføje medejere og medlemmer direkte ved at indtaste deres ID eller email på Workgroup Management siden, eller brugerne kan anmode om at blive medejer eller medlem Workgroups siden. Her tilføjer ejerne det nye medlem ved at følge de emailede instruktioner. Se vores vejledning om Workgroups for mere info.

Kan jeg få en delt eller separat konto til mit projekt?

Nej, vi tillader ikke delte eller særskilte konti, især pga. love og regler. I tilfælde af mistanke eller anklager om kontomisbrug er det strengt nødvendigt at vi kan afgøre præcis hvem der gjorde hvad og hvornår, og det er ikke foreneligt med anonyme eller delte konti. Se AUs Informationssikkerhedspolitik for krav omkring identitet og sporbarhed. 

En løsning er at bruge Workgroups til at opbevare data i en delt mappe. På den måde er data ikke bundet til din private konto og du og din gruppe kan nemt selv styre al adgang til den via gruppens admin-side.

Derudover kan du bruge sharelinks til at give adgang til undermapper, hvis du f.eks. har brug for at automatisere data-upload fra laboratoriemaskiner uden at have dit personlige login flydende rundt. Se Vejledningen for mere info.

Hvorfor er der tegn jeg ikke kan bruge i filnavne?

Der en række specialtegn, ERDA afviser i filnavne, f.eks. "< > { | } * ? [ ]". De er kendt for at skabe problemer, enten fordi de er kontroltegn med potentielt skadelig betydning på lagersystemerne, eller fordi de forstyrrer web-brug og -visning. Vi evaluerer løbende behovet for at tillade tegn så længe de hverken skader brugergrænseflader eller bagvedliggende systemer. Hvis du gerne vil have godkendt et tegn er du velkommen til at kontakte os, holdet bag ERDA  på erda-info.it@au.dk

Kan jeg køre MATLAB, Fiji/ImageJ, Java eller lignende på ERDA?

Ja og nej. 

Der er typisk licensmæssige og tekniske hindringer for at vi kan integrere MATLAB og lignende på ERDA. Men du kan bruge ERDA som netværksdrev og den vej køre hvilken som helst software du har på din computer på dine ERDA-data. På en hurtig forbindelse kan det fungere fornuftigt.

Jeg har glemt mit kodeord, kan jeg få det oplyst eller skifte det?

Af sikkerhedsmæssige grunde opbevarer vi ikke kodeord i vores systemer, men gemmer kun en envejsafledt hash-værdi. Det betyder at vi ikke kan oplyse glemte kodeord.

Til gengæld tillader vi at du skifter dit kodeord. Her er vejledning til hvordan du gør det.

Som AU ansat eller studerende logger du typisk på ERDA via adgangsportalen, som er er bundet op på den centrale brugerdatabase, og derfor bruger dit almindelige AU brugernavn og kodeord. Hvis du har glemt dit kodeord eller hvis det er udløbet skal du derfor følge den almindelige procedure eller kontakte AUs IT-Support for at skifte kode.

Hvis du ikke er tilknyttet AU kan du bruge tilmelding-knappen til at forlænge din adgang til ERDA eller skifte kodeord. Udfyld formularen med dine detaljer, husk navn og email på din AU kontaktperson, og skriv i Comment-feltet at du gerne vil skifte password.

De øvrige ERDA services – f.eks. SFTP og WebDAVS – bruger dine egne login-oplysninger, som du selv kan ændre på din ERDA Setup side.

Hvorfor melder web login pludselig ”No such user?”

Hvis du allerede har tilmeldt dig ERDA og haft adgang, men får den slags fejl, har du sandsynligvis ramt et problem vi engang imellem oplever når AU IT skifter primær email-adresse på brugere i deres centrale brugerdatabase. 

Det sker typisk kun i forbindelse med større ændringer i ansættelsesstatus. ERDA bruger AU ITs login service, så ændringer her betyder at systemet ikke længere genkender dit ID. Der er ingen grund til panik: din ERDA-konto forbliver intakt, og vi kan som regel løse problemet ved linke kontoen til dit nye ID. Kontakt os, holdet bag ERDA, så hjælper vi dig: erda-info.it@au.dk

Hvorfor får jeg "account disabled or expired" emails?

Vi håndhæver automatisk udløb på WebDAVS/SFTP-adgang for alle brugere for at reducere risikoen for at ikke inaktive konti bliver misbrugt/hacket. Vi håndhæver også automatisk kontoudløb på ERDA web-adgang. 

AU-brugere får automatisk deres ERDA-konto forlænget ved web-login gennem, mens eksterne brugere skal igennem årlig fornyelse vha. tilmeldingsformularen på forsiden. Udvidelsen af kontoudløb til også at dække I/O-services betyder at al adgang til WebDAVS og SFTP automatisk udløber sammen med kontoen. Hvis du forsøger at logge ind via disse I/O-services efter kontoudløb vil login fejle og du vil modtage en advarsel på email om at din konto er udløbet. 

Det gør ikke den store forskel for eksterne brugere, som allerede skal forny hvert år. AU-brugere som mest eller kun bruger ERDA som netværksdrev eller med SFTP/WebDAVS-klient skal vænne sig til aktivt at forlænge deres konto. 

Enten kan du gøre for et helt år ved at ’tilmelde’ på forsiden. eller for 30 dage ved at logge ind på ERDA web. 

AU-brugere som mest bruger web-adgang behøver altså ikke gøre noget nyt. Dem der har tilvalgt 2-faktor godkendelse for al ERDA konto-adgang, kan også bare fortsætte med at logge ind på web inden deres I/O-service logins.
 

Kan jeg få en ERDA-konto uden en AU-konto?

Ja, så længe du har brug for en ERDA-konto til et kursus, en workshop eller et samarbejde med en AU ansat kan du få en konto.

Brug fanerne øverst til at vælge mellem de forskellige tilmeldings- og login-metoder. Når ERDA-operatørerne har modtaget din anmodning og din kontakt har godkendt dig som Peer bliver din konto oprettet. Du modtager så en kort intro-email med instrukser om log in, enten med din registrerede email og kode eller med dit x509 brugercertifikat.

Kan jeg beholde min ERDA konto efter endt ansættelse/studium?

Ja, hvis du fortsat arbejder sammen med en ansat på AU.

Vores generelle adgangskontrol med brugernavn+kode, som vi beskriver i Vejledningen, er knyttet til AUs brugerdatabase, så den kan du kun bruge hvis du har en aktiv AU-konto.
Men vi tilbyder to alternativer for adgang uden AU-konto. Den ene er med brugernavn+kode via vores egen selvstændige OpenID-login service og den anden bruger vores x509 brugercertifikater for ekstra høj sikkerhed.

Hvis du allerede har en ERDA konto kan du tilmelde log in uden AU-konto ved at åbne en af de to andre faner øverst, klikke på tilmelding-knappen og udfylde formularen. Du skal bare være opmærksom på at udfylde formularens felter, så de stemmer nøjagtig overens med din nuværende konto, og referere til din AU-kontakt. Spørg os endelig hvis du er i tvivl.

Det kan du gemme i ERDA

ERDA må kun bruges til opbevaring og deling af forskningsdata, som ikke er personoplysninger eller af anden grund ekstra beskyttelsesværdige, f.eks. pga. IP- eller strategiske hensyn.

Men andre ord må du IKKE gemme din forskningsdata i ERDA hvis et af disse punkter gør sig gældende for dine data:

  • Din forskning indeholder GDPR-data
  • Din forskning indebærer at AU håndterer fortroligt materiale fra en trejdepart
  • Når du med sikkerhed ved, at din forskning skal søges patenteret
  • Din forskning er underlagt eksport-restriktioner

Hvis du kan nikke til en eller flere af disse punkter anbefaler vi at du bruger SIF, som er designet til følsomme forskningsdata. SIF er planlagt til launch på AU i efteråret 2023.

Support

For hjælp med 2-faktor godkendelse og mouting af drev, kontakt din lokale IT-support

Find din lokale IT-support

Terms of Use