Adgang til fælles drev

På AU's serviceportal kan du anmode om adgang til et fælles drev

Indtast navn på fælles drevet og klik på søgefeltet. Når du har valgt det ønskede drev, sættes den drev ansvarliges navn automatisk på.

Der sendes automatisk en mail af sted til drevansvarlig. Bliver adgangen godkendt, vil du automatisk få tildelt adgang og modtage en mail om dette. Husk at genstarte computeren så adgangen slår igennem.