Tilde-hjemmesider

Brugere, der har brug for en personlig webside (aka. tildeside), kan få adgang til et fælles AU-setup via deres AU-konto. Den fælles løsning afløser en række tidligere institut-specifikke setups.

Det anbefales ikke at benytte tildesider til forskningsdata eller lignende, da tilde-/web-siden nedlægges lige så snart brugerens konto bliver deaktiveret, hvormed data går tabt.
 

Sådan får du adgang til tilde-hjemmesider

For at få adgang til tilde-sider skal du oprette en sag til it-support via support.au.dk, hvor du oplyser dit AU-brugernavn (AU-ID), og at du ønsker en tildeside.

For at kunne få en tilde-side skal man  være medlem af to grupper:

  • au-person_users_tilde-homepage
  • unixhome_users

Vejledning i tilde-hjemmesider

Hvad er en Tildeside?

TildeSider er en løsning AU tilbyder brugere for at de kan få en personlig hjemmeside.

Som standard vil din personlige URL være: tildeweb.au.dk/auAUID

Når du skal rette eller uploade filer:

Host: linuxapp.au.dk
Brugernavn: dit AUID (auXXXXXX)
Password: Standard AU-password - samme som du bruger til mail og mit.au.dk
Adgang: via: ssh, scp, sftp (port 22). NB Kun fra AU-netværk - evt. via VPN

Pga. automount af home-dir, virker adgang med ssh-nøgle ikke.

På linuxapp.au.dk bliver brugerens tildeside-filshare automountet under /var/www/auXXXXXX
Man kan lave et sym-link fra home-folderen (ligeledes automountet unixy-home):

    $ cd
    $ ln -s /var/www/auXXXXXX/public_html public_html

Linux- og Mac-brugere vil typisk anvende et terminal-program. Windows-brugere kan dog
også bruge et terminal-program - fx Windows terminal: https://devblogs.microsoft.com/commandline/introducing-windows-terminal/

Der findes forskellige GUI programmer: https://cloudinfrastructureservices.co.uk/winscp-vs-filezilla/

WinSCP kan installeres på Windows via winget i Windows Terminal:

    > winget install WinSCP

Se evt.: https://winscp.net/eng/docs/interfaces

FileZilla findes til både Linux, Mac og Windows. På Mac og Windows kan man også bruge Cyberduck:

Da filerne ligger på et personligt Isilon-share, kan man gendanne filer

Arbejder man i en terminal, kan man navigere til en af de "usynlige" subfoldere, der hedder ".snapshot". Herunder kan man i finde ældre versioner i tidsnavngivne foldere.
Ex:

    $ cd public_html/important-docs/.snapshot

Teknisk beskrivelse af løsningen

Den fælles løsning er baseret på personlige Isilon-shares med standard AU-validering. Skriveadgang til filerne bygger på Linux-server med automount af isilon-share, der kan tilgåes via port 22 fra AU-net.

Webserveren er en Apache https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/public_html.html
Default URL: https://tildeweb.au.dk

Det er muligt at bruge PHP, men man er selv ansvarlig for at tilpasse PHP-kode, når der kommer nye versioner. PHP-koden afvikles i kontekst af den enkelte bruger uden adgang til system eller andre brugeres filer. Opdateringer sker i forbindelse med AU IT's servicevinduer:

Ved sikkerhedsproblemer kan der forekomme nødopdateringer.

Ved behov kan der gives adgang til en MySQL db.

Det er ikke muligt at bruge CGI pga. sikkerhed.

Der skal være en index side. Mappevisning er ikke som default aktiveret.
Hvis man vil have mappevisning for en folder, så lav en .htaccess fil i den mappe, man ønsker at aktivere det på. Skriv 'Options Indexes' (Uden '' ) i filen.

NB Det er ikke tilladt at lave viderestilling (redirects) til andre sider.