Panopto – Tilgængelighed

På denne side kan se hvilke hensyn du kan tage for at øge tilgængeligheden af de videoer du ligger i Panopto. Dette kan give studerende større adgang til dine videoer.

Beskrivelser

Med en beskrivelse af din video kan du både give en kort resume af hvad videoen handler om, hvilket læringspotentiale der er i din video og hvis din thumbnail ikke blot er til pynt, kan du give en beskrivelse så synshæmmede personer og har mulighed for at få den infomation.

Videoer uden lyd

Videoer der uploades til Panopto får automatisk genereret undertekster ud hvad både hvad der bliver sagt i din video, men også ud fra det der skrives på tavler, mm. Derfor skal du være opmærksom på at hvis du uploader videoer uden lyd eller tekst, f.eks. en video hvor der udføres en eksperiment, skal du gøre noget for at gøre videoen mere tilgængelig for personer med nedsat syn. Du kan enten lave en voiceover, et textsoverlay eller du kan selv skrive undertekster. 

En voiceover betyder at du selv indtaler det der sker på videoen og efterfølgende lægger den lyd på videoen.

Et textoverlay betyder at du indsætter tekst i videoen der løbende forklare hvad der sker i videoen. Dette vil blive fanget af den automatisk captions funktion, som så efterfølgende kan læses højt.

Du kan også selv skriv underteksterne selv som efterfølgende kan blive læst højt af oplæsningsprogrammer.