Implementering af formålsregnskab

 • Implementering af formålsregnskab

 • Informationer om projektet

Fra 2021 skal AU aflevere formålsregnskab til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). AU skal dermed i løbet af 2020 udvikle en metode for, hvordan alle driftsomkostninger og indtægter løbende kan regnskabsregistreres på hovedformål.

Læs mere om baggrund, formål og delformål

Fra 2021 skal AU aflevere formålsregnskab til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). AU skal dermed i løbet af 2020 udvikle en metode for, hvordan alle driftsomkostninger og indtægter løbende kan regnskabsregistreres på nedenstående hovedformål:

 1. Uddannelse
 2. Forskning og udvikling
 3. Formidling og videnudveksling
 4. Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser
 5. Kostafdeling og kollegier (Ikke relevant for AU)
 6. Generelle fællesomkostninger
 7. Bygninger og bygningsdrift

Derudover skal de registrerede posteringer på formål fordeles videre til delformål. Registreringerne på ”Uddannelse” skal for eksempel fordeles videre på de enkelte uddannelser fra UFM’s uddannelsesregister.

Formålsregnskabet er en del af UFM’s Fælles kontoplan, som skal gøre uddannelsesinstitutionerne mere økonomisk sammenlignelige, så det er muligt at sammenligne enhedsomkostninger på tværs af institutionerne - eksempelvis uddannelsesomkostninger pr. studerende for de enkelte uddannelser.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har udarbejdet en vejledning, som beskriver regler og principper i den Fælles kontoplan. Vejledningen samt information om implementeringen af den fælles kontoplan kan findes på UFM’s hjemmeside her

Tidsplan

Klik på billedet for at forstør tidsplanen

Projektets organisering

Organiseringen vil følge AU’s projektmodel. Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Derudover vil der løbende i projektperioden blive nedsat arbejdsgrupper til at arbejde mere målrettet med forskellige delopgaver i projektet. Dette er beskrevet mere indgående i tidsplanen og PID’en

 • Styregruppe

  • Styregruppe
   Styregruppen er etableret med en bred ledelsesmæssig forankring og med repræsentanter fra alle hovedområder.

  • Niels Jørgen Rasmussen, Vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger (Formand)

  • Kristian Thorn, Vicedirektør for AU Uddannelse

  • Jakob Dragsdal Sørensen, AU Forskning og Eksterne Relationer

  • Ole Jensen, Administrationschef (AR)

  • Jacob Kjær Eskildsen, Institutleder ved Institut for Virksomhedsledelse (BSS)

  • Birgit Sørensen Langvad, Institutsekretariatsleder for Agroøkologi (TECH)

  • Jacob Serup Ramsay, Institutsekretariatsleder for Kemi (NAT)

  • Inger Rønde Jeppesen, Økonomichef (HE)

  • Anette Svejstrup, Økonomisekretariatet

  • Stine Martor Østergaard/Mikael Østergaard, Økonomisekretariatet (Projektleder)

 • Projektgruppe

  • Projektgruppe
   Projektgruppen er nedsat med deltagere fra AU Økonomi og Bygninger samt de administrative centre på alle fakulteter. Projektgruppen står for den overordnede koordinering og sikrer fremdrift i projektet.

  • Stine Martor Østergaard/Mikael Østergaard, Økonomisekretariatet (projektleder)

  • Morten Vils Sørensen, Økonomisekretariatet

  • Morten Lyberth Grunnet, Økonomiafdelingen Arts/BSS

  • Louis Sønder Buchardt Nielsen, Økonomiafdelingen ST

  • Peder Damgaard, Økonomiafdelingen ST

  • Tine Jørgensen Økonomiafdelingen HE

 • Interessenter

  • Interessenter
   Formålsregnskabet er på forskellig vis relevant for mange på AU. Nogle medarbejdere og ledere vil blive direkte berørt af nye arbejdsopgaver både i forhold til udvikling af metode og implementering i 2020, men også i forhold til den løbende regnskabsregistrering og leverancer til UFM fra 2021 og frem. Derudover vil selve resultatet af formålsregnskabet og de tværgående analyser om uddannelsesinstitutionerne være relevant for mange på AU.