IndFak2

IndFak2 er et fællesstatsligt fakturahåndteringssystem til håndtering af elektroniske fakturaer. Alle danske fakturaer modtages via et EAN-nummer, som er tilknyttet en bestemt enhed (institut, center, administrativt område m.m.). Udenlandske fakturaer modtages i papirform, indscannes og oprettes manuelt i IndFak2.

Fakturaer modtages og konteres af fakturamanagerne i Kreditorgruppen, hvorefter de videresender til rekvirent/indkøber.  Rekvirenten ”varemodtager” og sender til disponent/godkender (PØ/FC), der som ansvarlig for projektet er endelig godkender. Bemærk at der er en speciel procedure ved fakturaer, hvor indkøbet skal anlægsregistreres.

Nyttige links vedr. IndFak2:

Information om IndFak2 og brugeradgange

Rekvirent kvik-guide til IndFak2