Kom godt i gang med at arbejde strategisk med kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling er på dagsordenen flere steder her på AU. Som leder på AU har du mulighed for at få individuel sparring og rådgivning i, hvordan du kommer i gang med at arbejde mere strategisk og få større udbytte af  kompetenceudvikling i din afdeling.

Hvad  er strategisk kompetenceudvikling?

Kompetenceudvikling handler om at tilegne sig ny viden, nye færdigheder og/eller nye holdninger og at bruge det lærte i praksis (Statens Center for Kompetenceudvikling)

Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, som udvikler den enkelte medarbejders viden, kvalifikationer og kompetencer i forhold til aktuelle og kommende udfordringer. Det er mere og andet end det at deltage på kurser.

Formålet med at arbejde strategisk med kompetenceudvikling er:

At sikre nogle rammer for kompetenceudviklingen på arbejdspladsen som fastlægger 1) hvilke centrale kompetencer I skal udvikle, så I når i mål med opgaverne og 2) hvilke metoder, der skal bruges, når medarbejderne skal udvikle kompetencerne.

Om tilbuddet

I en individuel sparrings-session med en konsulent fra AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø kan du få hjælp til at blive skarp på:

 • Hvilke kompetencer mangler I hos jer set i lyset af de nuværende og fremtidige udfordringer og mål?
  • Hvad er I allerede gode til?
  • Hvad er de vigtigste mangler?
 • Hvordan styrker eller udvikler I de kompetencer?
  • Hvad er målene for kompetenceudviklingen?
  • Hvilke kompetencer vil I udvikle?
  • Hvilke metoder kan bruges? Hvad passer bedst til jer?
  • Hvordan gennemfører I det i praksis?
  • Hvordan får I forankret ny viden og kompetencer i hverdagen?
  • Hvordan finder I ud af, om I er på rette vej?

Vil du booke en sparrings-session om strategisk kompetenceudvikling?