Den Sunde Arbejdsplads i ACA

Den sunde arbejdsplads i ACA

Om projektet

Projektet 'Den Sunde Arbejdsplads i ACA' blev iværksat som en indsats for sundhed og trivsel i ACA og for at nedbringe vores sygefravær. Projektet blev afsluttet i maj 2020.

Projektplan for 'Den Sunde Arbejdsplads i ACA'

Status oktober 2019

Gode relationer til kollegaer er en af grundstenene i trivsel og arbejdsglæde. Derfor vil Den Sunde Arbejdsplads i ACA i de kommende måneder sætte fokus på det gode kollegaskab og søsætte aktiviteter under temaet: Kend din kollega.

Disse aktiviteter vil som udgangspunkt være af social karakter og have mødet mellem kollegaer på tværs af afdelinger som omdrejningspunkt.

Projektet maj 2018-maj 2019

Seminaret den 1. maj 2018 skød projektet igang. Formålet med aktiviteterne har herefter været at undersøge hvilke tiltag, der er relevante i forhold til trivsel og sygefravær i ACA. 
Afdelingerne har spillet trivselsspil og lederne har besvaret spillets spørgsmål. Projektgruppen har gennemgået besvarelserne, som kan findes her på siden. Der meldes desuden tilbage lokalt i afdelingerne, hvis disse ønsker.
Som en anden aktivitet har vi ved et fælles inspirationsarrangement afprøvet en af tidens sundhedstrends – meditation.
Der er også igangsat et forløb med lederne om, hvordan de understøtter Aarhus Universitets målsætninger om opfølgning på sygefravær.
I marts har vi haft endnu et fælles inspirationsarrangement - denne gang under overskriften "Kroppen på arbejde" med besøg fra fysioterapeuter/osteopater.
Projektets undersøgende fase afsluttes med et nyt medarbejderseminar den 1. maj 2019, hvor vi samler op på erfaringer fra det foregående år, herunder inddrager resultaterne af APV 2019, og tager hul på aktiviteter, som rækker ind i 2020.

Afholdte aktiviteter

Mindfulness sessioner

I samarbejde med Dansk Center for Mindfulness afholdes mindfulness sessioner i løbet af april, maj og juni. Sessionerne afholdes én gang ugentligt. Instruktøren er fysisk tilstede skiftevis i Aarhus og Emdrup - dvs. hver anden gang følges sessionen via videolink. Tilmelding er ikke nødvendig. Se programmet her.

Fællesseminar d. 1. maj 2019

En formiddag, hvor vi i Emdrup og Aarhus mødtes med ACA-kollegaer fra andre afdelinger og sammen satte vores fælles arbejdsplads på dagsordenen. I forlængelse af det i gangværende projekt om Den Sunde Arbejdsplads i ACA dykkede vi nærmere ned i emner relateret til vores trivsel på arbejdspladsen.

Efter fællesseminaret 1. maj 2019 modtog lederne i ACA anbefalinger fra medarbejderne. Disse anbefalinger understøtter besvarelserne i APV 2019 og vil blive inddraget i det opfølgende APV arbejde.

Anbefalinger til ACA

ACA inspiration: Fysioterapi

Emdrup: 26. marts 2019

Jakob Hansen fra Fysioteamet fortalte om, hvordan menneskets centrale nervesystem indeholder den software, som styrer alt, hvad der har betydning for os. Ikke kun tanker og følelser, men også kropsholdning, graden af smerter og muskelspændinger, balanceevne, muskelstyrke og smidighed styres af hjernens software. Under oplægget fik vi indsigt i og mulighed for at afprøve typer af bevægelse/øvelser, der er “softwaregavnlige”, og kan fungere som genveje til en velfungerende krop.

Aarhus: 26. marts 2019

Kenneth Madsen og Ivar Dagsson fra Aarhus Osteopati fortalte om, hvordan de ser kroppen som en selvhelende mekanisme – og at hvis man har ondt eller problemer i kroppen, er det fordi kroppen ikke længere kan kompensere (’bægeret flyder over’). De fortalte om, hvordan kroppen fungerer, hvordan man passer på den, og hvad man selv kan gøre. Derudover kom de ind på, hvad der sker med kroppen i forbindelse med forskellige arbejdsfunktioner. 

ACA inspiration: Mindfulness

Sessioner med Marie Kronquist i Aarhus og i Emdrup henover efteråret 2018 og primo

Oplæg oktober 2018

Emdrup: Den 29. oktober 2018 oplæg af Marie Kronquist 
Aarhus: Den 31. oktober 2018 oplæg af Marie Kronquist

Trivselsspil

Trivselsspil - tilbagemeldinger

Trivselsspillet har været spillet på tværs af afdelingerne samt i de enkelte afdelinger. Det har givet anledning til værdifulde dialoger om bl.a. kollegaskab, ledelse og kreative ideer til at gøre arbejdspladsen sundere og sjovere. Tak fordi I spillede med!

Tilbagemelding fra trivselsspillet på tværs af afdelinger

Tilbagemelding fra trivselsspillet i de enkelte afdelinger


Fysioterapeut - opfølgningsvideoer

Video 1: Venesystemet

Video 2: Holdning

Video 3: Fordøjelsessystemet

Video 4: Det kraniosakrale system