Arbejdspladskultur

Arbejdspladskulturindsatsen i ACA er sat på pause mens indsatsen mod krænkende adfærd i ACA pågår.


Arbejdspladskulturindsatsen i ACA

Arbejdsgruppen planlægger to årlige fælles inspirationsarrangementer. Arrangementerne opfølges af dialoger og/eller initiativer lokalt i afdelingerne faciliteret af afdelingen selv. 

Hvorfor arbejdspladskultur?

Arbejdspladskulturindsatsen har til formål at skabe grobund for og normalisere dialogen om kultur og trivsel i ACA. Indsatsen udspringer af Universitetsledelsens og hovedarbejdsmiljø- og hovedsamarbejdsudvalgets ønske om at sætte fokus på arbejdspladskultur som et led i at gøre AU til en endnu bedre arbejdsplads. Med et eksplicit fokus på kultur øger vi sammen vores bevidsthed om ansvar, vaner, omgangstone mv. og det kan sætte et positivt aftryk på vores samarbejde og kollegiale fællesskab. Arbejdspladskulturindsatsen ligger i naturlig forlængelse af projektet Den Sunde Arbejdsplads i ACA, der blev afsluttet i 2020.

Rammer og organisering

Det lokale arbejdsmiljø- og det lokale samarbejdsmiljøudvalg (hhv. LAMU og LSU) har godkendt nedenstående sagsfremstilling om organiseringen af og rammerne for arbejdskulturindsatsen i ACA.

Sagsfremstilling om arbejdspladskultur i ACA

LAMU/LSU

Arbejdspladskulturindsatsen har sin naturlige forankring i det lokale arbejdsmiljø- og det lokale samarbejdsmiljøudvalg (hhv. LAMU og LSU). 

Kommende fællesarrangementer


Afholdte fællesarrangementer

8. december 2021: Psykologisk tryghed

Birgitte Aagaard Zethsen introducerede os på rolig og nuanceret vis til begrebet psykologisk tryghed. Begrebet psykologisk tryghed er troen på, at man ikke bliver straffet eller ydmyget, hvis man taler om fejl, tvivl, spørgsmål, ideer mm. Psykologisk tryghed er derfor med til at skabe en arbejdspladskultur, hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. At vi som medarbejdere i ACA er trygge ved at udtrykke os, er en forudsætning for, at alle stemmer kommer i spil og kan hjælpe med at udvikle vores arbejdspladskultur, trivsel og samarbejde.

16. april 2021: Tillid, samarbejde og relationer

Tillid, samarbejde og relationer i en stor organisation var på dagsordenen, da oplægsholder Mads Lønnerup besøgte ACA. Med skarpe pointer og en god portion humor fik Mads os blandt andet til at reflektere over, hvordan vi kan øge tilliden til hinanden, hvorfor brok er et udtryk for engagement og ikke mindst hvad vi kan lære af Kaptajn Skæg.