AU's forfremmelsesprogram fra lektor til professor nu åbent for ansøgninger på Arts

Programmet for forfremmelse fra lektor/seniorforsker til professor er nu åbent for ansøgninger på Arts.

AU's ledelse har besluttet, at ekstraordinært talentfulde lektorer/seniorforskere, som i øjeblikket er ansat på AU, kan ansøge om optagelse i et forfremmelsesprogram, der peger frem mod en professorstilling (jf. AU's program for forfremmelse fra lektor/seniorforsker til professor).

Forfremmelsesprogrammet indebærer en målrettet udviklingsplan og potentialet for overgang fra lektor/seniorforsker til professor uden stillingsopslag.

Fakultetsledelsen ser frem til at modtage ansøgninger fra kandidater, der præsenterer en udviklingsplan, der viser, hvordan deres særlige talenter ikke kun gør dem til fremragende ambassadører for deres fagområder, men også unikt kvalificerer dem til at bidrage til den strategiske udvikling af deres fagområder samt deres afdeling og institut som helhed.

"Forfremmelsesprogrammet giver en unik mulighed for målrettet udvikling af vores mest talentfulde lektorer og vores institutter. Vi er så heldige på Arts at have mange enormt talentfulde lektorer, hvis udvikling og eventuelle forfremmelse vil give dem mulighed for at bidrage på nye måder både til deres forsknings- og undervisningsfællesskaber, såvel som deres afdeling og institut. Jeg er derfor meget glad for, at vi på Arts kan gribe denne mulighed for at anerkende og forfremme nogle af vores talenter ved at lade dem bidrage til den strategiske udvikling af fakultetet og dets institutter", siger dekan Maja Horst.

Hvem kan søge?

Lektorer/seniorforskere, der allerede er ansat på fakultetet, kan ansøge om optagelse i forfremmelsesprogrammet efter mindst tre års fastansættelse i disse stillinger. Bemærk, at professorer MSO ikke kan søge om optagelse i forfremmelsesprogrammet.

Arts vil i år kunne optage 6-8 ansøgere i programmet. Forfremmelsesprogrammet vil være en integreret del af hvert instituts professorplaner og stillingsopslag, men åbne internationale stillingsopslag vil stadig være den typiske karrierevej, der fører til udnævnelse af professorer.

Processen

Institutlederne og dekanen vil i udvælgelsen af de ansøgere, der optages i programmet, blive bistået af et rådgivende udvalg bestående af en blanding af professorer fra andre universiteter og professorer fra Arts.

Det rådgivende udvalg vil ikke foretage en bedømmelse af de respektive ansøgere; bedømmelsen sker inden for de sidste seks måneder af forfremmelsesprogrammet af et bedømmelsesudvalg, der er oprettet i overensstemmelse med de gældende regler for bedømmelsesudvalg. (Programmet vil typisk vare mellem 3-5 år for de optagne ansøgere).