Vejledning om VIP-ansættelsesproceduren ved Aarhus BSS

Her på siden kan du downloade den gældende VIP-policy for Aarhus BSS.

Fakultetets VIP-policy vedrørende VIP-ansættelser er udarbejdet af fakultetsledelsen med henblik på at skabe fælles retningslinjer, der sikrer en effektiv ansættelsesproces, hvor fakultetets institutledelser inddrager instituttets videnskabelige medarbejdere ved besættelse af videnskabelige stillinger, og hvor stillingsbedømmelse sker efter de fastsatte regler og gældende kvalitetsmål.

Vejledningen indeholder blandt andet informationer om:

  • Generelt om opslag, bedømmelsesudvalg og ansættelser samt medinddragelse i processen
  • Faglig bedømmelse af alle ansøgere
  • Anvendelse af short-listing inden faglig bedømmelse
  • Ansættelsesperioder, genansættelse og forlængelse.