Årets APV-resultater på Aarhus BSS

Resultaterne for årets APV-undersøgelse er netop blevet offentliggjort. På Aarhus BSS deltog mange medarbejdere i undersøgelsen – 76% på institutterne og 87% i administrationscenteret. Besvarelserne viser, at langt de fleste medarbejdere er glade for deres arbejde. Undersøgelsen viser dog også, at der stadig er en række punkter, som vi skal arbejde videre med, fortæller dekan Thomas Pallesen.

11.04.2019 | Sinne B. Jakobsen

Resultaterne for årets APV-undersøgelse på Aarhus Universitet er netop blevet offentliggjort. På Aarhus BSS deltog mange medarbejdere i undersøgelsen, der for første gang spurgte ind til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - i alt 76 % på institutterne og 87% i administrationen. Resultaterne viser, at Aarhus BSS klarer sig godt på undersøgelsens fire centrale indikatorer nemlig overordnet tilfredshed, motivation og engagement, loyalitet og ambassadørvillighed, altså hvorvidt man vil anbefale sin arbejdsplads til andre.

4 ud af 5 medarbejdere på Aarhus BSS tilkendegiver, at de er overordnet tilfredse samt motiverede og engagerede i deres arbejde. De ser deres arbejde som meningsfuldt, oplever hjælp og støtte på arbejdspladsen og føler sig generelt godt tilpas på arbejdet.

Undersøgelsen viser dog også, at der stadig er områder, hvor der skal sættes ind. Blandt andet oplever en del medarbejdere en ubalance mellem deres tid og arbejdsopgaver, ligesom flere oplever stress. Flere medarbejdere efterspørger dialog og tilbagemeldinger fra den daglige ledelse, mens et stigende antal medarbejdere (1 ud af 10) af og til oplever grov og nedladende tale. En mindre del af fakultetets medarbejdere har desuden oplevet mobning/chikane og diskrimination pga. alder, køn eller religion. 

Dekanen: Gode resultater, men stadig plads til forbedring

Dekan Thomas Pallesen er glad for, at så mange medarbejdere har deltaget i undersøgelsen, og han tager resultaterne meget alvorligt:

”Jeg vil gerne takke alle, der har deltaget i årets APV-undersøgelse både på institutterne og i administrationscentret,” siger han. ”Den brede deltagelse giver os et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at fremme et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og samtidig fastholde vores målsætninger om høj kvalitet i vores forskning, undervisning, omverdensrelationer og i kvaliteten af den administrative service. Vi har overordnet nogle fine resultater, men vi skal arbejde målrettet med at forbedre os på de punkter, hvor det går knapt så godt. Det er for eksempel helt nødvendig at reagere på, at nogle medarbejdere oplever mobning og chikane”

Hvad er næste skridt?

I den kommende tid skal der på de enkelte institutter og i administrationscentret udarbejdes lokale handleplaner for, hvordan der skal følges op på APV’en. Der vil blive afholdt en række lokale dialogmøder, hvor medarbejderne får mulighed for at bidrage til de lokale handleplaner og indsatsområder.

Desuden vil fakultetets APV-følgegruppe drøfte evt. tværgående initiativer på fakultetet.


Vil du vide mere?

Du kan følge med i det videre arbejde på fakultetets APV-side, hvor du finder alle rapporter og nyheder om APV 2019.

Aarhus BSS