Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan Per Andersen

Akkreditering, kvalitetssikring og gode løsninger for de studerende på MACC’en og BAMCC’en. Det er noget af det, der vil kendetegne 2019 for prodekan for uddannelse Per Andersen.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

Hvad vil du gerne fremhæve fra året, der er gået på Aarhus BSS?

Et af årets store resultater er, at Aarhus Universitet og dermed også Aarhus BSS er lykkedes med den nationale institutionsakkreditering. Det har været en spændende proces med god og dedikeret deltagelse fra både undervisere, studerende og administrative medarbejdere. Det vil jeg gerne sige et stort tak for.

Nu hvor vi er kommet i mål med den nationale akkreditering, kan vi koncentrere os mere om selve udviklingen af vores uddannelser frem for den kontroldel, der også fylder i sådan en akkreditering. Derfor bliver det fremover endnu mere interessant at arbejde med uddannelsesudvikling her på Aarhus BSS!

Hvad glæder du dig til i 2019?

Først og fremmest ser jeg meget frem til at finde gode løsninger for de studerende på MACC’en og BAMCC’en, som jo desværre ikke længere skal udbydes på grund af den internationale dimensionering. Det er en stor opgave, som vi tager meget alvorligt, og som vi nok skal finde en god løsning på.

Jeg glæder mig også meget til forårets besøg fra AACSB-panelet, og at vi kommer i mål med AACSB-akkrediteringen. Da vi fik den 5-årige akkreditering i 2013 var Assurance of Learning og kvalitetssikringen af vores uddannelser ét af de udviklingsmål, som vi skulle arbejde med i akkrediteringsperioden. Siden da har vi jo introduceret en lang række kvalitetssikringsprocedurer på vores uddannelser, så vi i dag arbejder meget mere systematisk med kvalitetssikring og -udvikling. Og vi er kommet rigtig langt, så det ser jeg frem til at få mulighed for at fortælle AACSB.

Nu hvor vi forhåbentligt snart har alle akkrediteringerne på plads, kan vi fokusere på at integrere Assurance of Learning og kvalitetssikring endnu mere i vores dagligdags arbejde, så nogle af de redskaber, vi har fået med igennem de senere års akkrediteringsprocesser, bliver almindelige redskaber i arbejdet med at kvalitetsudvikle uddannelserne.

Hvad vil du gerne sige til medarbejderne her til sidst?

Jeg vil gerne sige tak til de mange gode medarbejdere både på VIP og TAP-siden, som igen i år har knoklet for at skabe gode uddannelser for vores studerende.

Som altid glæder jeg mig også meget til næste år og til at fortsætte samarbejdet omkring de mange gode projekter, der er i gang på tværs af vores uddannelser om for eksempel kvalitetssikring af vores eksaminer og meget andet. Projekterne kører stille og roligt i deres eget spor, men de peger alle sammen frem imod, at vi får nogle endnu skarpere uddannelser her på Aarhus BSS. Og det er jo faktisk det, det hele handler om.